x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristöpolitiikan ja aluetutkimuksen ilmiöitä niiden avainkäsitteiden kautta. Hän osaa hahmottaa alue- ja ympäristötutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin sekä hallitsee alan peruskäsitteet ja keskeiset tutkimustavat. Kurssia jäsentävä politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöön ja alueiden käyttöön liittyviä asioita yhteiskunnallisina prosesseina, ja kurssi antaa valmiuksia omaksua käsitteellisiä välineitä kumuloituvasti osana myöhempiä opintojaan.

Yleiskuvaus

Kurssi esittelee alueellisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistön ja tarjoaa yleiskuvan siitä, miten ympäristöpolitiikka on muodostunut osaksi julkisen vallan toimintaa. Kurssilla tarkastellaan  ympäristön politisoitumista ja tilallisuutta yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys siitä, miten ja miksi alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
pekka.jokinen[ät]tuni.fi
Aluetieteen professori, Vastaava opettaja

Opetus

4.2.2019 – 26.5.2019
Luento-opetus 24 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.

Huom! Kurssialue avautuu Moodlessa ma 4.2.2019. Kurssin voi suorittaa IV-periodin aikana (4.3.-26.5.2019).