x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelija hallitsee myös tieteenalan perusteoriat ja niiden historialliset lähtökohdat sekä ymmärtää hallinnon, julkisen politiikan organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut. Samoin kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään organisaatioita, johtamista ja julkista politiikkaa hallintotieteen perusteorioiden näkökulmasta sekä soveltamaan tieteenalan niitä käytännön ongelmiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elias Pekkola, Vastaava opettaja
Elias.Pekkola[ät]uta.fi
Paula Rossi, Vastaava opettaja
Paula.Rossi[ät]uta.fi
Aira Ranta, Vastaava opettaja

Opetus

1.11.2018 – 26.5.2019
Luento-opetus 22 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tämän monimuotototeutuksen suoritus tentitään (verkkoalustan materiaalit + kirjallisuus, yksi tentti) sähköisessä tenttipalvelussa aikavälillä 1.12.2018-1.4.2019. Mikäli tenttijä ei ole saanut tentin aukioloaikana suoritettua kurssia hyväksytysti, on tenttisuoritus mahdollista uusia aikavälillä 1.5.-15.5.2019. Tämän jälkeen kurssia ei enää ole mahdollista tässä toteutuksessa suorittaa.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu sähköisen tentin arvosanasta.

Oppimateriaalit

1. Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanomat 2010.

TAI

1. De Vries, Michiel, S.: Understanding Public Administration. Palgrave 2016. (myös e-kirjana)

JA

2.Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004. (myös e-kirjana)

TAI

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008. (myös e-kirjana)

Lisätiedot

Monimuotototeutus Moodle-alustalla.  Hallintotieteen sivuaineopiskeilijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Moodle-alustalla suoritettavia tehtäviä. Moodle-alustan materiaalit sekä kirjallisuus tentitään sähköisessä tenttipalvelussa.

TaY:n sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.