x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYY Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa

Opettajat

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Opiskelija suorittaa opintojakson

1) osallistumalla Tampereen yliopiston järjestämään opiskelijavaihtoon (vähintään 3 kk:n vaihtojakso) ja
2) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen matkakertomuksen (vähintään 2 sivua, toimitetaan kansainvälisten asioiden toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
3) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen opiskelijavaihtoa reflektoivan oppimispäiväkirjan (vähintään 2 sivua, toimitetaan yksikön toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
4) toimittamalla tutkinto-ohjelman/opintosuunnan yhteyshenkilölle todistuksen ulkomailla opiskelusta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Erillisessä oppimispäiväkirjassa tulee arvioida vaihtojakson merkitystä ja vaikutuksia esim.
- oman tutkinto-ohjelman opintojen kannalta
- vieraan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kannalta
- työelämätaitojen ja työllistymisen näkökulmasta
- laajemminkin oman osaamisen ja kehittymisen näkökulmasta

Lisätiedot

Oppimispäiväkirjat palautetaan oman tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan yhteyshenkilölle:

Hallintotieteet: Henna Paananen (kunta- ja aluejohtaminen), Paula Rossi (hallintotiede), Elina Pekkarinen (julkisoikeus), Krista Willman (ympäristöpolitiikka ja aluetiede), Jaakko Rönkkö (julkinen talousjohtaminen)

Kauppatieteet: Eeva-Mari Ihantola (yrityksen laskentatoimi), Jarna Kulmala (vakuutus ja riskienhallinta), Markku Konttinen (taloustiede), Ritva Höykinpuro (yrityksen johtaminen), Anna Heikkinen (vastuullinen liiketoiminta), Ulla-Maija Sutinen (markkinointi), yritysjuridiikka ja vero-oikeus TBA

Politiikan tutkimus:
- kansainvälisen politiikka: oma HOPS-opettaja
- valtio-opin kandivaiheen opiskelijat: Mikko Lahtinen
- valtio-opin maisterivaiheen opiskelijat: Tapio Raunio