x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Muuntotyöryhmä, klk19 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Yleiskuvaus

Muuntotyöryhmätyöskentelyn aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma. Aiempi tutkielma voi olla
- yliopistossa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehty kasvatustieteiden kandidaatintutkielma, proseminaarityö tai tutkimusseminaarityö
- amk-tutkinnon opinnäytetyö
- alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö


Mikäli opiskelija suorittaa KK-tutkinnon, hän tekee myös kypsyysnäytteen työskentelyn päätteeksi.

Lue ennen ryhmään ilmoittautumista opiskelun oppaasta ohje, josta selviä, onko sinulla mahdollisuus/tarve osallistua muuntotyöryhmään ja mitä siihen osallistuminen kohdallasi sisältää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ke 19.10.2018 mennessä. Täytä myös opetusohjelmatiedoista löytyvä e-lomake samaan päivään mennessä. HUOM! Lisätiedoissa tarkemmat toimintaohjeet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi

Opetus

9.1.2019 – 18.9.2019
Itsenäinen työskentely 256 tuntia
Seminaari 14 tuntia
Seminaari
Ke 9.1.2019 klo 16.15-20, Virta 243
Ke 16.1.2019 klo 16.15-20, Virta 352
Ke 20.2.2019 klo 16.15-20, Virta 352
To 23.5.2019 klo 16.15-20, Virta 219

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET:
1) ilmoittaudu muuntotyöryhmään NettiOpsun kautta ke 2.1.2019 mennessä,
2) Täytä saman aikataulun puitteissa e-lomake, jolla saamme tietoa muuntotyön pohjana olevasta aiemmin laatimastasi tutkielmasta
3) Toimita myös yksi kappale tutkielmastasi viimeistään ke 2.1.2019 opintopalveluiden kansliaan (Virta h. 244).


Muuntotyöseminaarin yhteydessä laadittu essee jätetään esitarkastukseen viimeistään to 5.9.2019 ja virallisesti  tarkastettavaksi viimeistään ke 18.9.2019. Tarkemmat ohjeet annetaan ryhmän työskentelyn aikana.

Muuntotyöesseeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisessä tentissä ma 23.9.2019 alkaen.