x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetusryhmien moninaisia oppimis- ja kasvuprosesseja sekä kykenee kehittämään omaa pedagogista ajattelua
- kykenee huomioimaan maahanmuuttajataustaisten opetukseen liittyviä erityiskysymyksiä
- tietää, miten oppilas- ja opiskelijahuolto toimii ja miten oppimista voidaan tukea, ja saa valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön
- kykenee hyödyntämään oppilaitoksen, kodin ja muiden sidosryhmien yhteistyötä, ymmärtää verkostoitumisen ja kollegiaalisen tuen mahdollisuuksia ja hallitsee riittävät vuorovaikutustaidot
- kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koko koulujärjestelmän erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin
- osaa arvioida oppilaiden, opiskelijoiden ja myös aikuisväestön yksilöllisiä oppimispolkuja ja koulutustarpeita ja tukea heitä
- osaa havainnoida oppilaitosta moniulotteisena oppimisympäristönä ja työyhteisönä, myös työhön liittyvien oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta
- hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen
- ymmärtää ja erottaa omassa ja toisten toiminnassa myös subjektiiviset perusteet
- tunnistaa yhteiskunnassa esiintyviä stereotypioita ja niiden ilmentymiä oppilaitoksissa, ja oppii huomioimaan niitä opetus- ja kasvatustyössä

Yleiskuvaus

Opetuksen toteutustapojen tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opettajat

Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtorit, Vastaava opettaja
Jukka Favorin, Vastaava opettaja
Jukka.Favorin[ät]uta.fi
Opetusharjoittelun koordinointi Normaalikoulussa Jukka Favorin, Vastaava opettaja
Hops-osion koordinointi Juha Järvinen, Janne Mäkinen, Vastaava opettaja
Tarvittaessa ainedidaktiikan opettaja, Opettaja

Opetus

10.9.2018 – 31.5.2019
Luento-opetus 10 tuntia
Opetusviestintä, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä koulunpidolliset tehtävät ja vastuut
Ti 25.9.2018 klo 14.30-16.00, Normaalikoulun auditorio, Opetuviestintä
Ke 26.9.2018 klo 14.30-16.00, Normaalikoulun auditorio,Lo/RO -tehtävät, koti-koulu, viestintä
Ti 2.10.2018 klo 15.00-16.30, Normaalikoulun auditorio, Oppilashuolto ja oppimisen tuki käytännössä
Ti 9.10.2018 klo 15.00-16.30, Normaalikoulun auditorio, Erityiset opetusjärjestelyt ja monikulttuurisuus
Ti 5.2.2019 klo 15.00-16.30, Normaalikoulun auditorio, Koulun kriisisuunnitelma ja -työ
Laajentavan harjoittelun seminaarit vko 15-18
Pienryhmäopetus 5 tuntia
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiseen osioon liittyvät ryhmänohjaukset
Ma 10.9.2018 klo 8.00-9.30, Normaalikoulun auditorio, Harjoittelun avaus ja HOPS-osion aloitus
To 27.9.2018 klo 14.15-15.00, Normaalikoulun auditorio, HOPS-ohjeet
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 15 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.