x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa yhdistää teorian ja käytännön toteuttaessaan laajoja opetuskokonaisuuksia, omaa valmiudet opettajuutensa kehittämiseen ja osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana
- osaa käyttää ja kehittää työtapoja ja opetusmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti sekä osaa huomioida myös turvallisuusnäkökulmia
- vahvistaa taitoaan eriyttää opetusta, osaa ottaa huomioon oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyden ja moninaisuuden ja näkee tämän voimavarana opetuksessa ja kasvatuksessa
- osaa arvioida omaa ja toisten opetusta, osaa hyödyntää palautetta ja osaa toimia rakentavasti yhteistyössä sekä ymmärtää oppilas- ja opiskelija-arviointia
- ymmärtää samanaikaisopetuksen periaatteita ja moniammatillisen tuen merkityksen opetus- ja kasvatustyössä
- hahmottaa aineenopettajan työn kokonaiskuvan ja ymmärtää sen vastuullisuuden ja eettisiä ulottuvuuksia
- osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä osaa arvioida johtopäätösten pätevyyttä
- näkee oppilaitoksen oppivana ja kehittyvänä organisaationa ja omaa perusvalmiudet osallistua sen opetussuunnitelman kehittämiseen ja yhteisiin kehittämishankkeisiin
- ymmärtää perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumona asiantuntijuuden kasvussa ja tottuu omaa ja yhteisönsä toimintaa arvioiden seuraamaan opetus- ja kasvatusalan keskustelua.

Yleiskuvaus

Opetuksen toteutustapojen tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opettajat

Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtorit, Vastaava opettaja
Jukka Favorin, Vastaava opettaja
Jukka.Favorin[ät]uta.fi
Opetusharjoittelun koordinointi Normaalikoulussa Jukka Favorin, Vastaava opettaja
Opintojaks. toteutuksen koordinointi (TutKoKe-osiot) Aulikki Leisku-Johansson, Anna Väisänen , Vastaava opettaja

Opetus

22.1.2019 – 31.5.2019
Pienryhmäopetus 35 tuntia
Ryhmänohjaukset ja ohjattu oppiainekohtainen toiminta 35 t. järjestetään oppiainekohtaisesti tai osin yhteisesti kaikkien aineiden opiskelijoille
Ti 22.1.2019 klo 15.00-16.30, Normaalikoulun auditorio, Verkkopedagogiikka
Ti 12.2.2019 klo 15.00-16.30, Normaalikoulun auditorio, Sähköistyvät koejärjestelyt
To 7.3.2019 klo 14.15-15.45, Normaalikoulun auditorio, Tiedeiltapäivä
Ke 24.4.2019 klo 13.30-18.00, Normaalikoulu, Pedagogisten opintojen messut
Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Harjoitukset 66 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.