x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA4 Perusharjoittelu 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- ymmärtää kehittymishalun tärkeyden osana opettajuutta
- ymmärtää, että opetussuunnitelma on opetuksen lähtökohtana
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
- osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja oppimateriaaleja opetuksessa ja ymmärtää opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia
- osaa havainnoida heterogeenisia opetusryhmiä ja ymmärtää heterogeenisuuden vaikuttavan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
- osaa arvioida omaa ja toisten opetusta sekä osaa antaa ja hyödyntää palautetta
- osaa toimia rakentavasti yhteistyössä
- tuntee opettajan yleiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Yleiskuvaus

Opetuksen toteutustapojen tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opettajat

Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtorit, Vastaava opettaja
Jukka Favorin, Vastaava opettaja
jukka.favorin[ät]tuni.fi
Opetusharjoittelun koordinointi Normaalikoulussa Jukka Favorin, Vastaava opettaja
Opetus- ja koulutushallinnon osuus Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, Vastaava opettaja
Tarvittaessa ainedidaktiikan opettaja, Opettaja

Opetus

24.9.2018 – 31.12.2018
Luento-opetus 10 tuntia
Opetus- ja kouluhallinto
Ti 23.10.2018 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Pekka Poikajärvi: Perusopetus
Ti 30.10.2018 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Pekka Poikajärvi: Perusopetus
Ti 6.11.2018, Ei luentoa, vain videotallenne: lukiokoulutus
Ti 13.11.2018 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Markku Poutala: Opettajan velvollisuudet ja vastuu
Ti 20.11.2018 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Arja Aalto-Laaksonen: Lukiouudistus ja ammatillinen koulutus
Pienryhmäopetus 15 tuntia
Ryhmänohjaukset
Ma 24.9.2018 klo 8.00-9.30, Normaalikoulun auditorio, Perusharjoittelun avaus
Ti 25.9.2018 klo 13.30-14.15, Normaalikoulun auditorio, Opetuksen suunnittelu
Ke 26.9.2018 klo 13.30-14.15, Normaalikoulun auditori0, SOOL/Tamaus harjoitteluvuodesta
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Harjoitukset 50 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.