x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yhteisöllisen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen opetuksessa ja oppimisen ohjaamisessa
- osaa kehittää tutkimukseen perustuvaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa oppimisympäristöjen suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana, myös tieto- ja viestintäteknisissä muodoissa
- osaa pohtia kriittisesti toimintansa vaikutuksia opetus- ja kasvatustyössä sekä hallitsee riittävät opetus- ja kasvatusvuorovaikutuksen taidot ryhmän ja yksilöiden ohjaajana
- tuntee opetettavien oppiaineidensa historialliset ja pedagogiset lähtökohdat
- tuntee aineenopettajan työtä eri kouluasteilla ja - muodoissa sekä ymmärtää oppimisen monimuotoisuuden muodollisen opetuksen ohella myös epämuodollisissa yhteyksissä
- on omaksunut kestävät valmiudet kehittää opettajuuttaan ja ammatti-identiteettiään.

Opettajat

Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
terhi.mantyla[ät]tuni.fi
Jussi Hanska, Vastaava opettaja
jussi.hanska[ät]tuni.fi
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Kaisu Rättyä, Vastaava opettaja
kaisu.rattya[ät]tuni.fi
Samran Khezri, Vastaava opettaja
Minna Mäkihonko, Vastaava opettaja
Laura Lahti, Vastaava opettaja
laura.lahti[ät]tuni.fi

Opetus

23.11.2017 – 31.5.2018
Luento-opetus 6 tuntia
Monikulttuurisuuden kohtaaminen -luennot (kaikille aineryhmille yhteinen)
Ma 10.12.2018 klo 16.15-19, Pinni, ls B1097, Opettaja Minna Mäkihonko
To 13.12.2018 klo 16.15-19, Pinni, ls B1097, Opettaja Samran Khezri
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Seminaari 42 tuntia
Yhteiskunnalliset aineet (Jussi Hanska)
Pe 23.11.2018 klo 10.15-13.45, Virta 352
Ma 26.11.2018 klo 10.15-13.45, Virta 243
Ti 27.11.2018 klo 8.15-11.45, Virta 243
Ke 28.11.2018 klo 10.15-13.45, Virta 352
Pe 30.11.2018 klo 10.15-13.45, Virta 352
Ma 3.12.2018 klo 10.15-13.45, Virta 120, (yhteisluennot vieraiden kielten ja ruotsin aineryhmän kanssa)
Ti 4.12.2018 klo 8.15-11.45, Pinni B1096, (yhteisluennot vieraiden kielten ja ruotsin aineryhmän kanssa)
Ke 5.12.2018 klo 10.15-13.45, Pinni B1096, (yhteisluennot vieraiden kielten ja ruotsin aineryhmän kanssa)
Pe 7.12.2018 klo 10.15-13.45, Virta 352
Ma 10.12.2018 klo 10.15-11.45, Virta 352
Äidinkieli ja kirjallisuus (Kaisu Rättyä)
Ma 26.11.2018 klo 12-14, Virta 120
Ma 3.12.2018 klo 10-12, Virta 114
Ke 5.12.2018 klo 9-12, Virta 255
Ma 10.12.2018 klo 10-15, Virta 114
Ti 11.12.2018 klo 10-12, Virta 114
Ke 12.12.2018 klo 10-15, Virta 114
To 13.12.2018 klo 10-13, Virta 114
Ke 9.1.2019 klo 10-13, Virta 114
To 10.1.2019 klo 9-13, Virta 114
Pe 11.1.2019 klo 10-13, Virta 114
To 17.1.2019 klo 9-14, Virta 114
Pe 18.1.2019 klo 12-14, Virta 114
Vieraat kielet ja ruotsi (Laura Lahti)
Pe 30.11.2018 klo 9.15-12.00, Virta 255
Ma 3.12.2018 klo 10.15-13.45, Virta 120, (yhteisluennot yhteiskunnallisten aineiden ryhmän kanssa)
Ti 4.12.2018 klo 8.15-11.45, Pinni B1096, (yhteisluennot yhteiskunnallisten aineiden ryhmän kanssa)
Ke 5.12.2018 klo 10.15-13.45, Pinni B1096, (yhteisluennot yhteiskunnallisten aineiden ryhmän kanssa)
Ma 10.12.2018 klo 10.00-11.30, Virta 120
Ma 10.12.2018 klo 12.30-14.00, Virta 120
Ti 11.12.2018 klo 9.15-11.30, Virta 255
To 10.1.2019 klo 10.00-11.30, Virta 120
To 10.1.2019 klo 12.30-14.00, Virta 120
Ti 15.1.2019 klo 9.15-11.30, Virta 120, HUOM.! Vain englannin kielen opiskelijoille
Ke 16.1.2019 klo 9.15-11.30, Virta 120, HUOM! Vain ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän opiskelijoille
To 17.1.2019 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ti 22.1.2019 klo 9.15-11.00, Virta 120
Pe 25.1.2019 klo 10-16, Educa-messut
Portfoliokeskustelut toukokuussa 2019
Matemaattiset aineet (Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen)
Ma 7.1.2019 klo 9.30-11.00, Virta 120, Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen (molemmat ryhmät)
Ma 7.1.2019 klo 12.00-15.00, Virta 219, Terhi Mäntylä
Ma 7.1.2019 klo 12.00-15.00, Virta 113, Jaska Poranen
Ti 8.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 219, Terhi Mäntylä
Ti 8.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 113, Jaska Poranen
Ke 9.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 255, Terhi Mäntylä
Ke 9.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 113, Jaska Poranen
Ma 28.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 255, Terhi Mäntylä
Ma 28.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 113, Jaska Poranen
Ti 29.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 219, Terhi Mäntylä
Ti 29.1.2019 klo 9.00-12.00, Virta 113, Jaska Poranen
Ma 1.4.2019 klo 9.00-11.15, Päätalo A3, Jaska Poranen (molemmat ryhmät)
Ti 2.4.2019 klo 9.00-12.00, Päätalo A4, Jaska Poranen (molemmat ryhmät)
Ke 3.4.2019 klo 9.00-12.00, Päätalo A4, Jaska Poranen (molemmat ryhmät)
Ma 29.4.2019 klo 9.00-12.00, Virta 120, Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen (molemmat ryhmät)
Ma 29.4.2019 klo 13.00-14.30, Virta 120, Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen (molemmat ryhmät)
To 2.5.2019, huone 503, Portfoliokeskustelut (Terhi Mäntylä)
To 2.5.2019, huone 502, Portfoliokeskustelut (Jaska Poranen)
Pe 3.5.2019, huone 503, Portfoliokeskustelut (Terhi Mäntylä)
Pe 3.5.2019, huone 502, Portfoliokeskustelut (Jaska Poranen)
Alakouluvierailu (Tesoman koulu?) . Aika tarkentuu lähempänä vierailua

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Huom! Jaksoon liittyvät kielellinen monimuotoisuus/monikulttuurinen kohtaaminen luennot (9t) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Ajankohta tulee olemaan marras-joulukuussa. Luennoitsijana ovat Samran Khezri ja Minna Mäkihonko.