x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA1 Ainedidaktiikka I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- omaksuu kasvatustieteelliseen, erityisesti monitieteiseen ainedidaktiseen tutkimukseen perustuvat valmiudet opettajan työhön ja opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen
- tuntee oppiaineidensa opetussuunnitelmien perusteet ja osaa analysoida opetussuunnitelmia ja niiden pedagogisia ja koulutuspoliittisia osatekijöitä
- tuntee oppimisympäristöjen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja arvioinnin keskeisimmät työtavat ja osaa perustella ne teoreettisesti
- ymmärtää opetustilanteiden ryhmädynamiikkaa ja yksilöllisiä oppimis-, vuorovaikutus- ja kasvuprosesseja sekä kehittyy opetus- ja kasvatusvuorovaikutuksen taidoissa
- osaa käyttää opetettavan aineensa kannalta keskeisiä tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja sovelluksia opetuksessa
- osaa analysoida ja rakentaa omaa opettajuuttaan ja ammatti-identiteettiään sekä omaksuu opettajan työn ammattieettiset lähtökohdat

Opettajat

Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Jussi Hanska, Vastaava opettaja
jussi.hanska[ät]tuni.fi
Kaisu Rättyä, Vastaava opettaja
kaisu.rattya[ät]tuni.fi
Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
terhi.mantyla[ät]tuni.fi
Laura Lahti, Vastaava opettaja
laura.lahti[ät]tuni.fi

Opetus

27.8.2018 – 29.11.2018
Luento-opetus 2 tuntia
Aineenopettajakoulutuksen avajaiset/aloitusseminaari
Ma 27.8.2018 klo 12-14, Päätalo, luentosali D11, Kalevantie 4
Avajaispäivän aineryhmäkohtainen osuus merkitty ko. ryhmän opetusaikoihin
Itsenäinen työskentely 89 tuntia
Seminaari 44 tuntia
Yhteiskunnalliset aineet (Jussi Hanska)
Ma 27.8.2018 klo 14-16, Päätalo, A05
Ti 28.8.2018 klo 8.15-11.45, Virta 352
Ke 29.8.2018 klo 10.14-13.45, Virta 352
To 30.8.2018 klo 10.14-13.45, Virta 352
Pe 31.8.2018 klo 10.15-11.45, Linna, ls K107
Ma 3.9.2018 klo 14.15-15.45, Virta 243
To 6.9.2018 klo 14.15-15.45, Virta 352
Pe 7.9.2018 klo 14.15-15.45, Virta 352
Ke 12.9.2018 klo 14.15-15.45, Linna, ls K110
Pe 14.9.2018 klo 14.15-17.45, Virta 352
Ma 17.9.2018 klo 10.15-13.45, Linna, ls K112
Ti 18.9.2018 klo 8.15-11.45, Linna, ls K112
To 20.9.2018 klo 10.15-13.45, Linna, ls K112
To 22.11.2018 klo 10.15-13.45, Virta 352
Matemaattiset aineet (Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen)
Ma 27.8.2018 klo 14.00-15.00, Virta 113, (molemmat ryhmät)
Ke 29.8.2018 klo 8.30-11.30, Virta 112 (Mäntylä), Virta 113 (Poranen)
Ke 29.8.2018 klo 12.45-15.00, Virta 112 (Mäntylä), Virta 113 (Poranen)
To 30.8.2018 klo 8.30-10.45, Virta 112 (Mäntylä), Virta 113 (Poranen)
To 30.8.2018 klo 11.45-14.00, Virta 112 (Mäntylä), Virta 113 (Poranen)
Ma 17.9.2018 klo 8.30-10.45, Virta 243 (Mäntylä), Virta 113 (Poranen)
Ma 17.9.2018 klo 11.45-14.00, Virta 243 (Mäntylä), Virta 102 (Poranen)
Ti 18.9.2018 klo 8.30-10.45, Virta 243 (Mäntylä), Virta 102 (Poranen)
Ke 19.9.2018 klo 8.30-10.45, Virta 243 (Mäntylä), Virta 102(Poranen)
Ke 19.9.2018 klo 11.45-14.00, Virta 243 (Mäntylä), Virta 102(Poranen)
To 20.9.2018 klo 8.30-10.45, Virta 243 (Mäntylä), Virta 102 (Poranen)
To 20.9.2018 klo 12.00-14.15, Virta 255 (molemmat ryhmät)
Ke 28.11.2018 klo 8.00-11.00, Virta 529 (Mäntylä), Pinni B3111(Poranen)
Ke 28.11.2018 klo 12.00-15.00, Virta 112 (molemmat ryhmät)
Äidinkieli ja kirjallisuus (Kaisu Rättyä)
Ma 27.8.2018 klo 14-15, Virta 114
Ti 28.8.2018 klo 9-12, Virta 114
Ke 29.8.2018 klo 9-12, Virta 114
To 30.8.2018 klo 9-12, Virta 255
To 30.8.2018 klo 13-16, Virta 255
Ma 10.9.2018 klo 15-18, Virta 120
Ke 12.9.2018 klo 15-17, Virta 114
Ma 17.9.2018 klo 9-12, Virta 114 ja Edu's cafe
Poikkeukset:
, HUOMAA TILAMUUTOS
Ti 18.9.2018 klo 9-12, Virta 255
Ke 19.9.2018 klo 9-12, Virta 255
To 20.9.2018 klo 16-19, Virta 114
To 22.11.2018 klo 9-12, Virta 114
Pe 23.11.2018 klo 9-13, Virta 120
Ke 28.11.2018 klo 10-12, Virta 114
To 29.11.2018 klo 9-12, Virta 114
Pe 30.11.2018 klo 10-12, Virta 120
Vieraat kielet ja ruotsi (Laura Lahti)
Ma 27.8.2018 klo 14.15-16.30, Virta 120
Ti 28.8.2018 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ke 29.8.2018 klo 9.15-12.00, Virta 120, (ranska,ruotsi,saksa,venäjä)
To 30.8.2018 klo 9.15-12.00, Virta 120, (englanti)
Pe 31.8.2018 klo 9.15-12.00, Pinni, ls B3107
Ti 4.9.2018 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ti 11.9.2018 klo 8.15-11.00, Virta 255
Ma 17.9.2018 klo 12.00-14.00, Linna K113
Ma 17.9.2018 klo 14.00-15.30, Linna K103
Ti 18.9.2018 klo 8.15-10.00, Linna K113
Ke 19.9.2018 klo 12.00-15.30, Linna K109
To 20.9.2018 klo 10.30-13.00, Pinni B3116
To 20.9.2018 klo 14.15-15.45, Pinni B3116
To 29.11.2018 klo 9.15-12.00, Virta 255
To 29.11.2018 klo 13.15-15.45, Virta 255

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.