x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, tammikuussa 2018 alkanut ryhmä, yhteisopetusta avoimen yo:n kanssa 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Opettajat

Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 241 tuntia
Seminaari 29 tuntia
Seminaari
Ke 12.9.2018 klo 16.30-19, Virta 102
Ke 10.10.2018 klo 16.30-19, Virta 102
Ke 7.11.2018 klo 16.30-20, Linna K106
Ke 12.12.2018 klo 16.30-20, Virta 112

Lisätiedot

Ryhmään on tammikuussa 2018 valittu sekä avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita että tutkinto-opiskelijoita. Ryhmän opetus jatkuu syyslukukauden 2018 ajan.