x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa akateemisen ohjauksen sekä yksilön, työskentelevän ryhmän että yhteisön toimintana
- tuntee akateemiseen ohjaukseen liittyviä teorioita, malleja ja työtapoja
- pystyy perustelemaan ohjaukseen liittyviä ratkaisuja oppimisteoreettisesti
- osaa analysoida ja ratkoa erilaisia ohjauksen ongelmia pedagogisesti perustelluilla tavoilla sekä omassa ohjauksessaan että omassa yhteisössään
- osaa havainnoida ohjausvuorovaikutustilanteita monipuolisesti pedagogiselta kannalta ja tunnistaa niiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita
- osaa edistää yhteisöllistä toimintatapaa ohjauksessa omassa toimintaympäristössään

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Hakuaika marraskuussa 2018. Kurssille haetaan elomakkeella.
HUOM! Kyseessä yliopiston henkilöstölle ja tutkijakoululle suunnattu opintojakso.

Opettajat

Kaisu Mälkki, Vastaava opettaja
kaisu.malkki[ät]tuni.fi

Opetus

25.1.2019 – 17.5.2019
Luento-opetus 32 tuntia + 8 tuntia Verkossa
Seminaari
Pe 25.1.2019 klo 9-13, Pinni A1078
Pe 8.2.2019 klo 9-13, Päätalo A07
Pe 22.2.2019 klo 9-13, Pinni A1078
Pe 29.3.2019 klo 9-13, Pinni A1078
Pe 12.4.2019 klo 9-13, Linna K109
Pe 3.5.2019 klo 9-13, Päätalo C9
Pe 17.5.2019 klo 9-13, Päätalo C9
Itsenäinen työskentely 95 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Etusijalla koulutukseen ovat sellaiset hakijat,  jotka toimivat opetus- tai ohjaustehtävissä, tai joilla on sovittuna opetustehtäviä yliopistossa lukuvuodelle 2018-2019,  jotka ovat esimiehensä tai väitöskirjan ohjaajan kanssa sopineet koulutukseen osallistumisesta ja joilla ei ole aiempaa pedagogista koulutusta. Valinnassa huomioidaan eri yksiköistä tulevien tasapuolinen jakautuminen sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen opiskeluprosessiin.