x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Muuntotyöryhmä, slk18 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Yleiskuvaus

Muuntotyöryhmätyöskentelyn aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma. Aiempi tutkielma voi olla
- yliopistossa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehty kasvatustieteiden kandidaatintutkielma, proseminaarityö tai tutkimusseminaarityö
- amk-tutkinnon opinnäytetyö
- alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö


Mikäli opiskelija suorittaa KK-tutkinnon, hän tekee myös kypsyysnäytteen työskentelyn päätteeksi.

Lue ennen ryhmään ilmoittautumista opiskelun oppaasta ohje, josta selviä, onko sinulla mahdollisuus/tarve osallistua muuntotyöryhmään ja mitä siihen osallistuminen kohdallasi sisältää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ke 5.9.2018 mennessä. Täytä myös opetusohjelmatiedoista löytyvä e-lomake samaan päivään mennessä. HUOM! Lisätiedoissa tarkemmat toimintaohjeet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi

Opetus

12.9.2018 – 25.1.2019
Itsenäinen työskentely 256 tuntia
Seminaari 14 tuntia
Seminaari
Ke 12.9.2018 klo 16.15-20, Virta 113
Ke 19.9.2018 klo 16.15-20, Virta 113
Ke 10.10.2018 klo 16.15-20, Virta 112

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET:
1) ilmoittaudu muuntotyöryhmään NettiOpsun kautta ke 5.9.2018 mennessä,
2) Täytä saman aikataulun puitteissa e-lomake, jolla saamme tietoa muuntotyön pohjana olevasta aiemmin laatimastasi tutkielmasta
3) Toimita myös yksi kappale tutkielmastasi viimeistään ke 5.9.2018 opintopalveluiden kansliaan (Virta h. 244).

Muuntotyöseminaarin yhteydessä laadittu essee jätetään esitarkastukseen ti 8.1.2019 mennessä ja virallisesti tarkastettavaksi pe 25.1.2019 mennessä.

Muuntotyöesseeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisessä tentissä ke 6.2.2019 alkaen.