x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDAEH Pedagoginen harjoittelu/Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot - Pedagoginen seminaari ja harjoittelu 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tuntee aikuiskoulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita tehtäviä ja niitä sääntelevää lainsäädäntöä
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ja omaa valmiuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen
- omaa arvioivan ja kehittävän toimintatavan työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
- osaa työskennellä sidosryhmien ja verkostojen kanssa
- osaa toteuttaa aikuisopetuksen pedagogisen prosessin erilaisissa oppimisympäristöissä ja on omaksunut reflektiivisen ja eettisen toimijuuden
- soveltaa elinikäisen oppimisen ajatusta opetustyönsä ja asiantuntijuutensa kehittämisessä

Yleiskuvaus

Opiskelijat on valittu näihin opintoihin erillisen opiskelijavalinnan kautta keväällä 2018.

Opettajat

Pauliina Alenius, Vastaava opettaja
pauliina.alenius[ät]tuni.fi

Opetus

18.9.2018 – 21.5.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Opetushallinnon kurssi, ennakolta annettava tutustumistehtävä ja opetus 4 h
Ti 13.11.2018 klo 16-20, Virta 255
Itsenäinen työskentely 257 tuntia
Seminaari 50 tuntia
Seminaari
Ti 18.9.2018 klo 16-19, Virta 255
Ti 2.10.2018 klo 16-20, Virta 255
Ti 9.10.2018 klo 16-20, Virta 255
Ti 23.10.2018 klo 16-20, Virta 255
Ti 6.11.2018 klo 16-19, Virta 255
Ti 20.11.2018 klo 16-17, Virta 255
Ti 20.11.2018 klo 17-19, Virta ML53
Ti 4.12.2018 klo 16-19, Virta 255
Ti 29.1.2019 klo 16-19, Virta 255
Ti 5.2.2019 klo 16-20, Virta 255
Ti 19.2.2019 klo 16-19, Virta 255
Ti 12.3.2019 klo 16-20, Virta 255
Ti 19.3.2019 klo 16-19, Virta 255
Ti 2.4.2019 klo 16-19, Virta 255
Ti 16.4.2019 klo 16-19, Virta 255
Pe 26.4.2019 klo 9-12, ARVO, keltainen sali, aikuiskoulutuksen pedaryhmien yhteinen seminaari
Harjoitukset 90 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Pedagogisen seminaarin opiskelu- ja työmuodot:
Lukuvuoden kestävä seminaari 50 h, projektityöskentely, opettajan portfolion kokoaminen ja siihen liittyvät autobiografiset tehtävät, opetushallinnon lainsäädännön opinnot

Osa opetuskerroista on yhteisiä aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisia opintoja suorittavien varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden kanssa.