x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus - Luennot ja seminaari (klk) TAI luennot ja kirjallisuus (klk) TAI kirjallisuus (slk ja klk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa sosiokulttuurisen suuntauksen näkökulmasta tarkastella oppimista ja tiedon rakentumista erilaisissa toimintaympäristöissä,
- ymmärtää vuorovaikutuksen, yhteisön, ryhmän ja ohjauksen merkityksen oppimisessa ja asiantuntijuudessa ja
- pystyy analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vesa Korhonen, Vastaava opettaja
vesa.korhonen[ät]tuni.fi

Opetus

4.2.2019 – 15.4.2019
Luento-opetus 6 tuntia
Ryhmä 1, luennot ja seminaari tutkinto-ohjelman omille ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Ma 4.2.2019 klo 15-18, Virta 120, kaikille yhteiset luennot
To 7.2.2019 klo 15-18, Virta 120, kaikille yhteiset luennot
Ma 11.2.2019 klo 15-18, Virta 352, seminaari
Ma 18.2.2019 klo 15-18, Virta 352, seminaari
Ma 4.3.2019 klo 15-18, Virta 352, seminaari
Ma 18.3.2019 klo 15-18, Virta 352, seminaari
Ma 15.4.2019 klo 15-19, Virta 352, seminaari
Ryhmä 2, luennot ja kolme kirjaa muiden tiedekuntien, avoimen yliopisto-opetuksen, TTY:n ja TAMKin opiskelijat sekä EDUn tutkinto-opiskelijat, jotka eivät mahdu ryhmään 1
Ma 4.2.2019 klo 15-18, Virta 120, kaikille yhteiset luennot
To 7.2.2019 klo 15-18, Virta 120, kaikille yhteiset luennot, kirjallisuus ks. opinto-opas
Itsenäinen työskentely 113 tuntia
Seminaari 16 tuntia

Lisätiedot

Jakson vaihtoehtoiset suoritustavat:

1) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat: luennot, seminaari + essee. Osallistuminen opetukseen ja seminaariryhmässä valmisteltava essee tapausanalyysikohteesta. Ryhmässä max. 18 opiskelijaa. Ryhmään otetaan 13 tutkinto-opiskelijaa ja viisi avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijaa (jälkimmäisillä ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta). Jos avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille varatut paikat eivät täyty, täydennetään ryhmä tutkinto-opiskelijoilla.

2) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään ja muiden tiedekuntien,  avoimen yliopiston (ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta), Tampere3-ristiinopiskelijat: luennot + 3 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Sähköisen tentin aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

3) Muiden tiedekuntien, avoimen yliopiston, Tampere3-ristiinopiskelijat: kirjatentti 4 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Sähköinen tentti ajalla 17.9.2018-16.8.2019. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille).