KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Luennot ja lukupiiri (klk) TAI kirjatentti (slk ja klk) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi,
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa,
- ymmärtää oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
- osaa kyseenalaistaa eriarvoisuutta tuottavia rakenteita ja käytäntöjä ja vaikuttaa niiden muuttamiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Vastaava opettaja
Karin.Filander[ät]uta.fi
Kirjatentti: Armi Kurkikangas, Opettaja

Opetus

9.1.2019 – 20.2.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot ja lukupiiri
Ke 9.1.2019 klo 12-14, Virta 112
Ke 16.1.2019 klo 12-15, Virta 113
Ke 23.1.2019 klo 12-15, Virta 113
Ke 30.1.2019 klo 12-15, Virta 113
Ke 6.2.2019 klo 12-15, Virta 113
Ke 13.2.2019 klo 12-15, Virta 113
Ke 20.2.2019 klo 12-15, Virta 243
Itsenäinen työskentely 103 tuntia
Lukupiiri 12 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Luennot ja lukupiiri on tällä opintojaksolla tarjolla vain EDUn tutkinto-opiskelijoille. Max. 20 opiskelijaa.

Vaihtoehtoinen kirjatentti on avoinna kaikille opiskelijoille (TaY ml. Tampere3-ristiinopiskelijat ja avoin yliop.opetus) aikavälillä 17.9.2018-20.6.2019. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille). Kirjatentin vastaanottaja on Armi Kurkikangas.