KASA3 Kasvatushistoria - kirjatentti (slk ja klk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen eri muotojen keskeiset muutosvaiheet poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissaan,
- ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen kehityksen kulttuurisia eroja ja
- oppii kasvatushistoriallisen lähestymistavan ja keskustelun perusteita.

Opettajat

Antti Saari, Opettaja
Antti.W.Saari[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kirjatentti on avoinna sähköisessä tenttipalvelussa kaikille opiskelijoille (ml. Tampere3-ristiinopiskelijat) aikavälillä 17.9.2018-16.8.2019. 

Kirjatentissä tentitään seuraava kirjasarja:

Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa –teokset (osat 1-3, Huoneentaulun maailma -1869, Valistus ja koulun penkki 1860-1960, Tiedon ja osaamisen Suomi 1960-).

Kirjatentin vastaanottaja on Antti Saari.