KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen - Luennot (1 op) EDUn opiskelijoille TAI luennot (1 op) ja kirjatentti (4 op) opintojakson valinnaisena suorittaville 1–5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen su 3.2.2019 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Räihä, Vastaava opettaja
Pekka.Raiha[ät]uta.fi

Opetus

11.2.2019 – 6.3.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ma 11.2.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 15-17, Päätalo, luentosali A1
Ke 13.2.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 13-15, Päätalo, luentosali D10A
Ma 4.3.2019 klo 15-17, Päätalo, luentosali D10A
Ke 6.3.2019 klo 13-15, Päätalo, luentosali D10A
Pienryhmäopetus 9 tuntia
Itsenäinen työskentely 111 tuntia

Lisätiedot

Kasvatustieteiden perusopintojen luennoille on ennakkoilmoittautuminen (huom! ei koske avoimen yo-opetuksen opiskelijoita) ja kurssille valitut opiskelijat kirjautuvat suoraan ao. opintojakson omalle Moodle-alueelle. Muista siis ilmoittautua ajoissa luennoille!  Opintojakson omalta  alueelta löydät mm. suoritusohjeet, luentotallenteet ja tehtävien palautuspaikat. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu luennoilla.  

Lisäksi on tärkeää kirjautua kasvatustieteiden perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle kirjautumisohjeen avulla (linkki löytyy KK-tutkinnon opetusohjelman alussa olevista yleistiedoista). Lue tarkasti yhteisellä alueella oleva kasvatustieteiden perusopintojen yleisohje. Yhteisellä alueella on myös lista KASP1-KASP4 -jaksojen kirjallisuustenttien teoksista. Lisäksi yhteisellä alueella tiedotetaan lukuvuoden aikana mahdollisista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista perusopintojen suorittamiseen liittyen. Luentojen käynnistyttyä pääset yhteiseltä alueelta opintojaksojen KASP1, KASP2, KASP3 ja KASP4 omille Moodle-alueille.

KASP4-opintojakson kirjallisuustentti (4 op) muiden tiedekuntien opiskelijoille, vastaanottajat:
- 17.9.-17.11.2018 Maiju Paananen
- 19.11.2018-25.5.2019 Hanna Vilkka
- 27.5.-16.8.2019 Maiju Paananen

Niiden opiskelijoiden, jotka aikovat tulevina lukuvuosina hakea aineenopettajan pedagogisiin opintoihin, toivotaan suorittavan KASP4-opintojakso vasta pedagogisten aineopintojen (35