KASSM1 Syventävä metodologia - Luennot 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusteet
- osaa analysoida ja arvioida kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mari-Pauliina Vainikainen, Vastaava opettaja
Mari-Pauliina.Vainikainen[ät]uta.fi
Maiju Paananen, Opettaja
Maiju.Paananen[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2019 – 29.1.2019
Luento-opetus 10 tuntia
Mari-Pauliina Vainikainen
Ti 8.1.2019 klo 9-11, Väinö Linna -sali
Ke 16.1.2019 klo 12-15, Pinni B1100
Ke 23.1.2019 klo 9-11, Päätalo D10A
Ti 29.1.2019 klo 9-12, Pinni B1100
Itsenäinen työskentely 98 tuntia

Lisätiedot

Suoritusvaihtoehto 1: luennot ja kirjallisuus
Kurssin ryhmäkokoa ei ole rajattu.

Suoritusvaihtoehto 2: kirjallisuus
(kirjatentin vastaanottaja tutkijatohtori Maiju Paananen)
Tähän vaihtoehtoon sisältyy:
(1) Abbott
(2) Raatikainen
(3) joko (a) Raunio, (b) Töttö tai (c) Varto
(4) joko (a) Hallamaa ym., (b) Kuula tai (c) Lagström ym.
Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä aikavälillä 17.9.2018-16.8.2019. Kirjatenttivaihtoehdolla opintojakson suorittavat eivät ilmoittaudu kurssille NettiOpsun kautta, vaan suoraan sähköiseen tenttiin.