KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kansalaisuutta ja osallisuutta edistävien organisaatioiden, liikkeiden ja järjestöjen merkityksen yhteiskunnalliselle kehitykselle sekä ihmiskunnan ja ympäristön tulevaisuudelle
- tuntee kansalaisuuteen ja osallisuuteen suuntautuvan kasvatuksen teorioita ja käytänteitä
- pystyy toimimaan asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana vapaan sivistystyön kentällä, kansalaisjärjestöissä ja muissa kansalaisuutta ja osallisuutta edistävissä organisaatioissa ja tehtävissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Veli-Matti Värri, Vastaava opettaja
Veli-Matti.Varri[ät]uta.fi

Opetus

9.10.2018 – 4.12.2018
Itsenäinen työskentely 99 tuntia + 31 tuntia Verkossa
Seminaari 5 tuntia
Ti 9.10.2018 klo 10-12, Virta 109
Ma 22.10.2018 klo 10-11, Virta109
Ti 4.12.2018 klo 10-12, Virta 109

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: essee
Esseen suoritus aikavälillä 17.9.2018-16.8.2019.