KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää koulutussuunnittelun ja kehittämisen yhteiskunnallisia ja pedagogisia lähtökohtia ja toteutusprosesseja sekä arviointia osana prosessia
- ymmärtää koulutussuunnittelun ja kehittämistoiminnan merkitystä organisaatioiden ja henkilöstön kehittymisen tukemisessa
- osaa kehittää valmiuksiaan koulutussuunnitelmien laatimiseen sekä kykyään hahmottaa koulutus- sekä kehittämistoiminnan moninaisuutta
- osaa analysoida kriittisesti koulutus- ja kehittämistoimintaan liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Rajakaltio, Vastaava opettaja

Opetus

13.9.2018 – 22.11.2018
Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Luento-opetus 8 tuntia
Yhteiset luennot
To 13.9.2018 klo 10-12, Pinni, ls. A1081
To 20.9.2018 klo 15-17, Virta, ls. 109
To 27.9.2018 klo 15-17, Virta, ls. 109
To 22.11.2018 klo 15-17, Pinni, ls. B1097
Ryhmätyöskentely 12 tuntia
Ryhmä 1
Ke 24.10.2018 klo 12-15, Virta, ls. 120
Ti 30.10.2018 klo 16-19, Virta, ls. 120
Ti 6.11.2018 klo 16-19, Virta, ls. 120
Ti 13.11.2018 klo 16-19, Virta, ls. 114
Ryhmä 2
To 25.10.2018 klo 15-18, Virta, ls. 120
To 1.11.2018 klo 15-18, Virta, ls. 113
To 8.11.2018 klo 15-18, Virta, ls. 120
Ti 20.11.2018 klo 16-19, Virta, ls. 120

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti
Sähköinen tentti on avoinna 17.9.2018-15.6.2019.

Kirjatentissä tentitään 3 kirjaa seuraavista vaihtoehdoista:

Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY. Oppimateriaalit
TAI
Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta.  Gaudeamus. Saatavissa myös e-kirjana.


Filander, K. & Vanhalakka-Ruoho, M.2009. Yhteisöllisyys liikkeessä. Kansanvalistusseura.
TAI
Toom, A., Onnismaa, j. & Kajanto, A. (toim.) 2008. Hiljainen tieto: tietämistä, toiminta, taitavuutta. Kansanvalistusseura.


Welton, M. 2005. Designing the just learning society. Niace
TAI
Wenger-Trayner, Etienne, Fenton-O'Creevy, Mark, Hutchinson,Steven,  Kubiak,Chris & Wenger-Trayner, Beverly (eds.) 2015. Learning in Landscapes of Practice: Boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based Learning. Routledge. Saatavissa myös e-kirjana.