KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tuntee aikuiskoulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita tehtäviä ja niitä sääntelevää lainsäädäntöä
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ja omaa valmiuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen
- omaa arvioivan ja kehittävän toimintatavan työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
- osaa työskennellä sidosryhmien ja verkostojen kanssa
- osaa toteuttaa aikuisopetuksen pedagogisen prosessin erilaisissa oppimisympäristöissä ja on omaksunut reflektiivisen ja eettisen toimijuuden
- soveltaa elinikäisen oppimisen ajatusta opetustyönsä ja asiantuntijuutensa kehittämisessä

Yleiskuvaus

Pedagoginen harjoittelu kestää koko lukuvuoden. Jakson laajuus on 10 op (270 h), joka sisältää:

Seminaari 22 t
Opetusharjoittelu 16 t
Havainnointi 26 t
Lukupiiri 30 t
Opetushallinnon lainsäädännön opinnot, luennot 8 t               
Itsenäinen työskentely 168 t            

Opettajat

Pauliina Alenius, Vastaava opettaja
Pauliina.Alenius[ät]uta.fi
Maiju Kinossalo, Vastaava opettaja
Maiju.Kinossalo[ät]uta.fi

Opetus

18.9.2018 – 21.5.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Opetushallinnon kurssi, ennakolta annettava tutustumistehtävä ja opetus 4 h (molemmille ryhmille)
Ti 13.11.2018 klo 16.00-20.00
Seminaari 22 tuntia
Seminaari (Alenius)
Ti 18.9.2018 klo 16.00-19.00, Virta 255
Ti 2.10.2018 klo 16.00-20.00, Virta 255
Ti 23.10.2018 klo 16.00-20.00, Virta 255
Ti 4.12.2018 klo 16.00-19.00, Virta 255
Ti 22.1.2019 klo 16-18, Virta 255
Ti 5.2.2019 klo 16-18, Virta 255
Ti 12.3.2019 klo 16-18, Virta 255
Pe 26.4.2019 klo 9-12, ARVO, keltainen sali
Seminaari (Kinossalo)
To 4.10.2018 klo 17.00-20.00, Virta 102
To 1.11.2018 klo 17.00-20.00, Virta 102
To 29.11.2018 klo 17.00-20.00, Virta 102
To 10.1.2019 klo 17-20, Virta 102
To 7.2.2019 klo 17-20, Virta 102
To 14.3.2019 klo 17-20, Virta 102
To 25.4.2019 klo 16-20, Virta 102
Lukupiiri 30 tuntia
Itsenäinen työskentely 168 tuntia

Lisätiedot

Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson lukuvuonna 2018-2019, on valittu keväällä 2018.