x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Nuoret sosiaalisessa mediassa: Tutkimuskurssi 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Opiskelijat tutkivat kurssilla nuorten poliittista toimintaa ja osallistumista sosiaalisessa mediassa. Kurssi jakaantuu kahteen jaksoon. Ensimmäisellä (5 op) jaksolla opiskelijat perehtyvät aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja analysoivat empiirisesti nuorten osallistumista ja keskusteluja sosiaalisessa mediassa. Toisella (5 op) jaksolla opiskelijat tutustuvat tieteellisten artikkelien laatimisen käytäntöihin ja kirjoittavat yhteistyössä opettajien kanssa ensimmäisen jakson analyyseista artikkelin kotimaiseen tieteelliseen julkaisuun. Kurssi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ALL-YOUTH-tutkimushanketta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee nuorten poliittisesta osallistumisesta käytävää ajankohtaista tutkimuskeskustelua, on perehtynyt sosiaalisen median aineistojen analyysimenetelmiin ja hallitsee tieteellisten artikkelien laatimisen perusteet. Kurssi soveltuu erityisesti aineopinnoissa edistyneille, maisteriopintoja suorittaville sekä jatko-opinnoista kiinnostuneille opiskelijoille.

Osallistuminen kurssille edellyttää, että aineopintojen menetelmäopinnot on suoritettu ennen kurssin alkua.

Kurssin voi suorittaa 5 op tai 10 op laajuisena. Kurssin osallistujamäärä on max 20 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoita osallistutko jaksolle I (luennot ja analyysit), jaksolle II (artikkelikurssi) vai molemmille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
Tiina.Rattila[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Vastaava opettaja

Opetus

6.3.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus
Jakso I: Luennot ja analyysit
Ti 6.3.2018 - 10.4.2018 viikoittain klo 9-11, Linna 4026
Pe 9.3.2018 - 13.4.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5016
Jakso II: Artikkelikurssi
Ti 17.4.2018 - 22.5.2018 viikoittain klo 9-11, Linna 4026, PAITSI 15.5. Linna 5014
Pe 20.4.2018 - 25.5.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5016, PAITSI 20.4. Linna 4026

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin voi suorittaa 5 op tai 10 op laajuisena. Jakso I (luennot ja analyysit, 24 t) korvaa 5 op opintojaksosta YKT07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä.

Jakso II (artikkelikurssi, 24 t) korvaa opintojakson SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla jakso I korvaa 5 op jaksosta POLVOS33.