x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS34 Kyselytutkimuksen menetelmät ja aineistot 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Kurssin tietosisällöt kattavat kyselytutkimusprosessin olennaiset vaiheet: uuden aineiston tarpeen arviointi, tutkimuskysymysten operationalisointi, soveltuvat aineistonkeruumenetelmät, näytteen tai otoksen muodostaminen, kyselylomakkeen suunnittelu, tiedonkeruu, aineiston luokittelu ja muu muokkaus, kyselyaineiston analysointi sekä tulosten raportointi taulukoin ja kuvioin. Kurssi painottuu lomakesuunnitteluun ja sisältöjä voidaan painottaa osallistujien opinnäytetöiden kannalta ajankohtaisiin teemoihin.

Kurssin lopputehtävänä laaditaan noin 1500-2000 sanan paperi, jossa on kolme vaihtoehtoa: 1) opiskelija esittelee ja arvioi kurssin tietosisältöjen pohjalta itse suunnittelemaansa kyselyä tai 2) jotakin oman alansa tutkimuksen kyselylomaketta tai 3) analysoi jotakin Tietoarkistosta hankittua tutkimusaineistoa erikseen annetun tehtävän perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 23.2.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sami.borg@uta.fi. Kurssille otetaan enintään 20 opintojen eri vaiheissa olevaa osallistujaa. Valtio-opin opiskelijat ovat etusijalla.

Opettajat

Sami Borg, Vastaava opettaja
Sami.Borg[ät]uta.fi

Opetus

6.3.2018 – 17.4.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 6.3.2018 - 20.3.2018 viikoittain klo 14-17, Päätalo A31
Ke 4.4.2018 klo 14-17, Pinni A3103
Ti 10.4.2018 - 17.4.2018 viikoittain klo 14-17, Päätalo A31

Arviointi

Numerolla 1-5.