x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Keskustelunanalyysin perusteet (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä, modaliteetteja ja säännönmukaisuuksia sekä osaa kertoa niiden merkityksestä niin arkisessa kuin institutionaalisessakin vuorovaikutuksessa. Opiskelija osaa käyttää keskustelunanalyysin keskeisiä jäsennystapoja vuorovaikutusaineistojen analysoimiseen. Lisäksi opiskelija osaa kuvata ja perustella keskustelunanalyyttisen tutkimuksen prosessin sekä lukea ja tuottaa keskustelunanalyyttisia litteraatioita.

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisalustalla tekemällä itsenäisesti tehtäviä, jotka liittyvät annettuun materiaaliin (kirjallisuus, videoluennot, aineistokatkelmat yms.). Tehtäväkokonaisuuksia on yhteensä yhdeksän ja niitä voi suorittaa esimerkiksi yhden per viikko. Edetä voi myös täysin omaan tahtiin. Oppimisalusta on avoinna neljännen periodin loppuun asti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kursille ilmoittaudutaan sähköpostilla johanna.ruusuvuori@uta.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijaa pyydetään allekirjoittamaan vaitiolositoumus koskien kurssilla käytettäviä tutkimusaineistoja. Sitoumuksen allekirjoittamisen jälkeen opiskelija lisätään kurssin Moodle-alustalle. Jos teet kurssin suorituksena SOS6.2.3-opintojaksoon, aineopintojen metodikurssit tulisi olla suoritettu aiemmin.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen opiskelijalla tulee olla ennen opettajalle ilmoittautumista opinto-oikeus ko. opintojaksoon avoimina yliopisto-opintoina. Jos teet kurssin suorituksena SOS6.2.3-opintojaksoon, aineopintojen metodikurssit tulisi olla suoritettu aiemmin.

Opettajat

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi
Sanni Tiitinen, Vastaava opettaja
sanni.tiitinen[ät]tuni.fi
Aku Kallio, Opettaja
Sakari Ilomäki, Opettaja
Hanna-Leena Ristimäki, Opettaja
Aija Logren, Opettaja
aija.logren[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2018 – 27.5.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa kolmannen ja neljännen periodin aikana.