x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT1 Algoritmit ja ismit Twitterissä (Tutkimustyön perusteet -pilottikurssi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Yleiskuvaus

Sosiaalinen media on yhä tärkeämpi viestinnän, verkostoitumisen ja vallankäytön väline. Informaatiotutkimus, suomen kieli ja journalistiikka järjestävät yhteisen tutkimuksen perusteet/tutkimusmenetelmät -pilottikurssin, jonka aiheena on Twitterin ja twiiteissä ilmenevien ismien tarkastelu. Kurssilla perehdytään twiittien keräämiseen webistä sekä niiden tarkasteluun laadullisin ja määrällisin menetelmin. Kurssi ei edellytä Tietotekniikkataidot-kurssia laajempia ennakkotietoja ohjelmoinnista tai käytetyistä menetelmistä.

Kurssi käy suoritukseksi seuraaviin opintojaksoihin:

-ITIA11 Informaatiotutkimuksen valinnainen opintojakso (5 op)

-ITIA03 b ja c (5 op)

-JOVAT1 Tutkimuksen perusteet (5 op)

-SUOA6/SUOA7 Erikoistumisopintoja I/II (5 op)

Kurssi (yht. 30 t) koostuu luennoista (10 t), mikroluokassa tehdyistä harjoituksista (6 t), opiskelijoiden esittelemistä tutkimusartikkeleista (2 t), ja ohjatuista (6 t) harjoitustyöstä ja niiden esittelyistä (6 t).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 2.1. mennessä. Kurssille otetaan COMSista yhteensä 24 opiskelijaa, jotka voivat hyödyntää kurssilla oppimaansa opinnäytteissään, kuten kandidaatin tutkielmassaan. Tarpeen vaatiessa opiskelijat valitaan jonolain perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]tuni.fi
Jaana Kekäläinen, Vastaava opettaja
jaana.kekalainen[ät]tuni.fi
Paavo Arvola, Vastaava opettaja
paavo.arvola[ät]tuni.fi
Heikki Keskustalo, Vastaava opettaja
heikki.keskustalo[ät]tuni.fi
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
jarkko.niemi[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2018 – 23.4.2018
Harjoitukset
Ma 8.1.2018 klo 12-14, Pinni B2077
Ma 15.1.2018 klo 12-14, Pinni B2077
Ma 22.1.2018 klo 12-14, Pinni B1084
Ma 29.1.2018 klo 12-14, Pinni B2077
Ma 5.2.2018 klo 12-14, Pinni B 1029-30 (Olohuone)
Ma 12.2.2018 klo 12-14, Pinni B 1029-30 (Olohuone)
Ma 19.2.2018 klo 12-14, Pinni B1084
Ma 5.3.2018 klo 12-14, Pinni B1084
Ma 12.3.2018 - 26.3.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Ma 9.4.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1029-30 (Olohuone)

Lisätiedot

Kurssin alustava ohjelma

Aloitusluento 8.1.Algoritmit ja ismit

Luento 15.1.Twitter ilmiönä

Luento 22.1.Twitter -demot

Luento 29.1.Metodologisia kysymyksiä

Artikkeliposterien esittely (opiskelijat) 5.2.

Luento 12.2.Johdatus Python-ohjelmointikieleen

Harjoitukset mikroluokassa 19.2.

(Ei kokoontumista 26.2.)

Harjoitukset mikroluokassa 5.3.

Ohjausta12.3., 19.3. ja 26.3.

(Ei kokoontumista 2.4.)

Harjoitustöiden esittelyt (opiskelijat): 9.-23.4.