x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus - Kirjatentti (vaihtoehtoinen suoritustapa) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opiskelija
- ymmärtää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kulttuurisen moninaisuuden
- osaa ottaa huomioon yksittäiset lapset ainutlaatuisina yksilöinä ja yhteisönsä jäsenenä
- edistää demokraattisia arvoja ja kaikkien osallisuutta
- ymmärtää minkälaisia tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia kasvattaja tarvitsee monikulttuurisessa kontekstissa


Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa toiminnassaan lasten yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tuen tarpeita
- on omaksunut sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen että kasvun ja oppimisen tuen perusteita
- tiedostaa toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Opettajat

Hanna Hjelt, Vastaava opettaja
Hanna.Hjelt[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

Green, V. & Cherrington, S. (eds.). 2010. Delving into diversity: An international exploration of issues of diversity in education. Nova Science Publishers, Inc. EBSCO Publishing.

Saatavilla myös e-kirjana Tampereen yliopiston kirjastosta.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen kirjatentti on avoinna varhaiskasvatuksen opiskelijoille aikavälillä 4.4.-17.8.2018. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille).