x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU07 Käännösten suomi (verkkokurssi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Käännöstiede (suomi)
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännöskielen ja käännössuomen ominaispiirteitä. Hän tunnistaa kielelliseen variaatioon liittyviä piirteitä ja tuntee variaation taustatekijöitä. Hän pystyy erittelemään murteiden ja puhutun kielen aineksia sekä monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä puhutuissa ja kirjoitetuissa teksteissä. Hän osaa soveltaa käännössuomea ja variaatiota koskevia tietoja analysoidessaan suomennoksia.

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään käännössuomen tutkimukseen historiallisesta, sanastollisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta, uudelleensuomennoksia sekä suomentajia kielen kehittäjinä ja tiedon välittäjinä. Lisäksi kurssilla tutustutaan audiovisuaaliseen kääntämiseen ja konekääntämiseen. Erityishuomiota saa nykyinen kasvava kirjoitetun ja puhutun kielen variaatio sekä monikielisyys ja sen merkitys suomentajan työssä.

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2018 – 30.4.2018
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentotallenteisiin ja artikkeleihin liittyvät tehtävät ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaalit

Moodle-alueen luentotallenteet ja kirjallisuus

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan verkossa omassa tahdissa 8.1.-30.4. Ota yhteyttä opettajaan päästäksesi kurssin Moodle-alueelle.

Moodle-kurssin sijaan opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä tai esseenä. Ota yhteyttä opettajaan sopiaksesi kirjallisuudesta.