x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon ja teknologian historiallisuuden sekä sen, millä tavoin erilaiset poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat muovanneet tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu myös yleiskuva siitä, mitä maailmasta on eri aikoina tiedetty, miten tämä tieto on saavutettu sekä miten siihen on suhtauduttu.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan tieteen ja teknologian historian ääriviivoihin luentoseminaarin ja kirjallisuuden avulla. Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla pohditaan, miten tieteen kehitys on muokannut modernia ajattelua, lähtien liikkeelle 1600-luvun aikana esitetyistä uusista ajatuksista ja päättyen genetiikan, ydinfysiikan ja modernin kosmologian esiinmarssiin. Erityiskysymyksinä käsitellään mm. tieteen suhdetta uskontoon, sukupuoleen, valtaan ja erilaisiin ideologioihin. Luentosarjan yhteydessä tentittävän teoksen avustuksella perehdytään lisäksi tieteen ja teknologian moderniin liittoon sekä tämän liitoon pitkiin, historiallisiin juuriin.

Suoritustapa: a) luennot (16-20h) JA b) luentotentti, jossa tentitään myös McClellan, III, James E. & Dorn, Harold, Science and Technology in World History : An Introduction. Johns Hopkins University Press 2008

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Timo Vilén, Vastaava opettaja
timo.j.vilen[ät]tuni.fi

Opetus

6.3.2018 – 8.5.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 6.3.2018 - 8.5.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Seminaari 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lukemistot kurssilla sekä 

McClellan, III, James E. & Dorn, Harold, Science and Technology in World History : An Introduction. Johns Hopkins University Press 2008

Lisätiedot

Luennot (16 tuntia) tiistaisin klo 10-12, lisäksi 2 x 2 tuntia seminaari myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.