x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MUSEP3 Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Museologian opintokokonaisuus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakso käsittelee näyttelytoiminnan perusteita, perehdyttää näyttelyn käsikirjoittamiseen, suunnitteluun ja tekniikkaan sekä museopedagogiikkaan.Tavoitteena on saada perusvalmiuksia näyttelyiden toteuttamiseen. Jakson suoritettuaan opiskelijat osaavat tulkita ja arvioida erilaisia näyttelyitä sekä tuntevat museopedagogiikan teoreettiset lähtökohdat.

Yleiskuvaus

Ohjelma:

LUENTO 1: 8.2.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Näyttelyprojektit museoiden osina (2h)
Tutkija Marjo Meriluoto-Jaakkola, Vapriikki

LUENTO 2: 22.2.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Käsikirjoituksesta näyttelyksi 1
Tutkija Marjo Meriluoto-Jaakkola, Vapriikki
Tehtävänanto 1: Näyttelyn runkosuunnitelma, palautus luentoon 3 mennessä. Palautus: marjo.meriluoto@tampere.fi
Tehtävänanto 2: Näyttelyn käsikirjoitus, palautus 26.4. harjoituksiin mennessä.
Opiskelijat kokoontuvat itsenäisesti työryhmissään tehtävien suorittamiseksi.
Palautus: marjo.meriluoto@tampere.fi

LUENTO 3: 8.3.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Visuaalinen näyttelysuunnittelu, teoriaosuus (2h), (Sisältää tutustumista näyttelyihin.)
Näyttelysuunnittelija Elina Rantasaari, Tampereen taidemuseo

LUENTO 4: 15.3.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Visuaalinen näyttelysuunnittelu, käytännön harjoituksia
Näyttelysuunnittelija Elina Rantasaari, Tampereen taidemuseo

LUENTO 5: 22.3.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Museopedagogiikka, sen menetelmät ja museo oppimisympäristönä
Museolehtorit Tiina Piispanen ja Janina Ahlfors / Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE
Tehtävänanto 3: Harjoitusnäyttelyyn liittyvien tehtävien laatiminen erikseen määritellylle kohderyhmälle.
Opiskelijat kokoontuvat itsenäisesti suorittamaan tehtävän.
Palautus: Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

LUENTO 6: 5.4.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Opastuksen suunnittelu ja toteutus
Museolehtorit Tiina Piispanen ja Janina Ahlfors / Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

LUENTO 7: 13.4.2018 Vierailuluento Carol Dixon (Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.)

LUENTO 8: 19.4.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Käsikirjoituksesta näyttelyksi 2
Tutkija Marjo Meriluoto-Jaakkola, Vapriikki

HARJOITUKSET 1: 26.4.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Näyttelyprojektien työstämistä
Työryhmät esittelevät valmiit näyttelykäsikirjoituksensa.
Mukana kaikki kurssin opettajat
Werstaan ryhmässä asiantuntijavieraana Ulla Jaskari, Näyttelypäällikkö,
Työvaenmuseo Werstas.

LUENTO 8: 3.5.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Näyttelyitä tukevat yleisöpalvelut, oheisohjelmat ja asiakkuudet
Sallamari Angeria, Vapriikin museolehtori

HARJOITUKSET 2: 8.5.2018, Vapriikin pedatila, 14–16
Näyttelyprojektien työstämistä
Mukana kaikki kurssin opettajat
Werstaan ryhmässä asiantuntijavieraana Ulla Jaskari, Näyttelypäällikkö,
Työvaenmuseo Werstas.

NÄYTTELYIDEN PYSTYTYS: Päivä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

NÄYTTELYIDEN AVAJAISET: Museoiden yö 19.5.2018

Opettajat

Marjo Meriluoto-Jaakkola, Vastaava opettaja
marjo.meriluoto[ät]tampere.fi

Opetus

8.2.2018 – 19.5.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kolme pienryhmää työstää kolme pientä näyttelyä, joista kaksi tulee esille Tampereen kaupungin tiloihin ja yksi Työväenmuseo Werstaalle. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjan. Arvioinnin pohjana toimivat oppimispäiväkirja (palautus 25.5. mennessä) ja ryhmätyönä tehty näyttely.

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan kokonaisuutena, johon kuuluu luentoja (18 h), näyttelykäyntejä ja työskentelyä pienryhmissä (ohjatusti 4 h). Suorituksissa hyödynnetään oheiskirjallisuutta opettajien opastuksen mukaan.

Vain museologian perusopintoihin keväällä 2017 valituille.

Tentaattorit:

Marjo Meriluoto (040-732 3745) ja Taina Myllyharju, Tampereen taidemuseon johtaja.