TERHOI2 Hoitot. tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja opettamisessa: syventävä projektityö (kurssi jatkuu syksyllä 2018) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida projektin sekä johtaa projektia yhteistyössä projektiryhmän kanssa
- osaa soveltaa projektissa hoitotieteellistä ja muuta tieteellistä tietoa ja tuottaa johtamisen ja opetuksen kehittämisessä tarvittavaa tietoa
- hallitsee hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2018 23:59

Opettajat

Anna Liisa Aho, Opettaja
Anna.L.Aho[ät]uta.fi
Meeri Koivula, Opettaja
Meeri.Koivula[ät]uta.fi
Mira Palonen, Opettaja
Mira.Palonen[ät]uta.fi
Anja Rantanen, Opettaja
Anja.Rantanen[ät]uta.fi

Opetus

29.1.2018 – 25.9.2018
Luento-opetus
Ma 29.1.2018 klo 12-14, Jarmo Visakorpi sali, Läsnäolo välttämätöntä!
Seminaari
Ma 29.1.2018 klo 14-16, ls A207/ls A308
Ma 19.2.2018 klo 12-16, rhA208,rhA313,rhB342,khC333
Ti 24.4.2018 klo 12-16, rhA208,rhA312,rhA313,rhB342
Ma 3.9.2018 klo 12-16
Opettamisen projektiseminaarit
Ke 19.9.2018 klo 9-16
Ti 25.9.2018 klo 9-16
Johtamisen projektiseminaari
To 20.9.2018 klo 9-16
Ma 24.9.2018 klo 9-16