x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT09.6 Seksuaalinen väkivalta: kuvaamisen keinoja, selviytymisen strategioita (verkkokurssi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen aihepiireihin ja niiden teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Opiskelija tuntee hyvin yhden tai useamman aihepiirin tutkimuksen erityisalan.

Yleiskuvaus

Verkkokurssilla tutkitaan seksuaalista väkivaltaa, sen kuvaamisen keinoja ja siitä selviytymisen strategioita. Teemoja tarkastellaan sekä feminististen teorioiden että representaatioita koskevien teorioiden valossa.

 

Kurssin tavoitteena on ensinnäkin selvittää kuinka kirjallisessa ja visuaalisessa kulttuurissa on kuvattu seksuaalista väkivaltaa: katsomme millaisin kirjallisin keinoin ja visuaalisin keinoin aihetta on lähestytty. Kurssin toisena tavoitteena on tutkia näitä seksuaalisen väkivallan representaatioita sekä feminististen teorioiden että representaatioita koskevien teorioiden valossa: tarkastelemme aineistonamme toimivia tekstejä ja kuvia pohtien niiden dynamiikkaa – kuinka väkivalta, sukupuoli ja seksuaalisuus kietoutuvat niissä toisiinsa kokemuksellisesti, kulttuurisesti ja rakenteellisesti. Kolmas tavoitteemme on emansipatorinen: pohdimme millaiset tekstit ja kuvat voivat auttaa selviytymään seksuaalisesta väkivallasta ja miten väkivallan voi väkivallattomasti voittaa.

Kurssilla aineistona toimivat sekä kirjalliset että visuaaliset kuvaukset seksuaalisesta väkivallasta ja sen voittamisesta. Opettajan tarjoaman aineiston lisäksi opiskelijat etsivät myös itse aineistoa esseetään varten.

Opiskelijat osallistuvat kurssille lukemalla opettajan laatimat opastukset, syventymällä kurssilukemistoon, ottamalla osaa verkkokeskusteluihin, kommentoimalla muiden essee-ideoita sekä kirjoittamalla oman esseensä kurssin teemoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku kurssille Hilma-verkoston sivuilta löytyvällä e-lomakkeella.

Opettajat

Eva Maria Korsisaari, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja

Opetus

19.10.2017 – 8.12.2017

Lisätiedot

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMA.

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Tampereen Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.