x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT04.2 Perheen säröt 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä ja arvioida lapsuutta, perhettä ja elämäkulun eri vaiheita käsittelevän tutkimuksen käsitteellisiä pohdintoja, tutkimustraditioiden erityispiirteitä ja teoreettisia lähtökohtia. Hän ymmärtää erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen vahvuuksia ja osaa jäsentää ne osaksi laajempaa tieteellistä keskustelua.

Yleiskuvaus

Perheen säröt -luentokurssi tarkastelee perhettä ja perheiden arkea kipupisteiden ja säröjen näkökulmista. Kurssi tuottaa tietoa perheiden elämäntilanteiden moninaisuudesta ja siitä, kuinka erilaisten kriisien, muutosten ja haasteiden keskellä perhettä ja sen tehtäviä reflektoidaan ja uudelleenmuotoillaan. Kurssilla arvioidaan moniarvoisesti myös yhteiskunnallisten palvelujärjestelmien ja kolmannen sektorin toimijoiden roolia perheenjäsenten tukemisessa ja pohditaan muuttuvien toimintaympäristöjen perhe-elämälle tuottamia haasteita.

Kurssi on osa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn toimintaa.

Ohjelma: 

ke 10.1. Professori Katja Repo (SOC, sosiaalipolitiikka): Johdanto

ke 17.1. Yliopistonlehtori Ritva Nätkin (SOC, sosiaalipolitiikka): Sukupolvien välisten suhteiden jännitteet

ke 24.1. Akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto (JKK, poliittinen maantiede): Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen sosiaalinen tukeminen

31.1. Psykiatrinen sairaanhoitaja Katriina Mäkinen (FinFami ry, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa): Perheen säröt kouluterveydenhuollon psykiatrisen sairaanhoitajan näkökulmasta

ke 7.2. Lehtori Tarja Kukkonen (SOC, logopedia): Joustava muuttuja vai vastentahtoinen sinnittelijä: perheen muuttuvat viestinnälliset roolit ja positiot sairastumisen jälkeen

ke 14.2. Yliopisto-opettaja Jallu Lindblom (SOC, psykologia): Perhesuhteet siirtymässä vanhemmuuteen ja niiden kehitykselliset vaikutukset

ke 21.2. Professori Katja Repo (SOC, sosiaalipolitiikka): Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisujen jännitteet

ke 7.3. Yliopistonlehtori Eero Suoninen (SOC, sosiaalipsykologia): "Ohittava joo" perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa

ke 14.3. Professori Eija Paavilainen (SOC, hoitotiede): Lasten kaltoinkohtelun ilmeneminen ja tunnistaminen perheessä

ke 21.3. Väitöskirjatutkija Sanna Laine (SOC, sosiaalityö): Lapsuuden traumaattiset kokemukset ja vanhemmuus

ke 28.3. Väitöskirjatutkija Eija Eronen (SOC, sosiaalipolitiikka): Vertaistuki ja äitiyden säröt

ke 4.4. Tutkijatohtori Rosi Enroos (SOC, sosiaalityö): Perhe, vanhemmuus ja vankeus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on avoin kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Eija Eronen, Vastaava opettaja
Eija.Eronen[ät]uta.fi
Katja Repo, Opettaja
Katja.Repo[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2018 – 4.4.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 10.1.2018 - 4.4.2018 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna-sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentojen ja kirjallisuuden perusteella kirjoitettava essee

Lisätiedot

Porin yksikön opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opetukseen etänä seuraamalla luentotallenteita. Muut suorittavat kurssin lähiopetuksena.