x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS21 Kansainvälisen politiikan yleiset syventävät menetelmäopinnot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien kentän erityisesti kansainvälisten suhteiden alalta. Hän ymmärtää metodivalintojen merkityksen teoriassa ja käytännössä. Hän osaa arvioida eri menetelmiä kriittisesti ja harjaannuttaa analyyttistä ajatteluaan. Hän kehittää tietämystään ja osaamistaan tutkimusprosessista ja menetelmävalmiuksistaan.

Opettajat

Milla Vaha, Vastaava opettaja
Milla Vaha, Vastaava opettaja

Opetus

16.1.2018 – 27.2.2018
Seminaari 20 tuntia
Ti 16.1.2018 - 13.2.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089
Pe 19.1.2018 - 16.2.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089
Poikkeukset:
26.1.2018 klo 8 –10 , Pinni A2089
9.2.2018 klo 8 –10 , Pinni A2089
Ti 27.2.2018 klo 10-14, Pinni A2089

Arviointi

Numerolla 1-5.