x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä inhimillisen pääoman merkityksen organisaatioiden strategisena menestystekijänä. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, mitä on työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, millaista on työhyvinvointia tukeva esimiestyö ja, miten työhyvinvointia voidaan organisaatiossa kehittää.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä: http://tenttis.uta.fi/

Sähköinen kirjatentti ajalla 23.10.2017–15.1.2018

Tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Minnaliisa Lampi.

Opettajat

Jaana-Piia Mäkiniemi, Vastaava opettaja
jaana-piia.makiniemi[ät]tuni.fi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Sähköisen kirjatentin kirjallisuus:

  1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana.
  2. Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70. Saatavilla e-lehtenä.
  3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf
  4. Kirjasta Skipton, L., Lewis, R., Freedman, A. & Passmore, J. (toim.) (2013) The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development, LUVUT 8 (Leadership and Employee Well-being) ja 9 (Transformational Leadership and Psychological Well-being: The effects on Followers and Leaders). Saatavilla e-kirjana.
  5. Kirjasta Chen, P. Y. & Cooper, C. L. (toim.) (2014) Wellbeing: a Complete Reference Guide Volume III - Work and Wellbeing, LUKU 11 (Lead Well – Be Well: Leadership behaviors influence employee wellbeing). Saatavilla e-kirjana.
  6. Dierendonck, D. V. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management 37(4), 1228–1261. Saatavilla e-lehtenä.

Lisätiedot

Kurssin voi sisällyttää seuraaviin kokonaisuuksiin:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus

HUOM. JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssista on tarjolla luentokurssitoteutus nelosperiodissa.

Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautuminen toimii kurssi-ilmoittautumisena.