x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS40 Talousoppi & Politiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousopillisen ajattelun kehityskulkuja, tunnistaa sen julkilausutut ja julkilausumattomat poliittiset sitoumukset, ymmärtää modernin markkinatalouden monisyistä logiikkaa ja pystyy itsenäiseen argumentaatioon aihepiiristä.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään erityisesti seuraavia teemoja:

- Metodologinen individualismi ja instituutiot
- Talous ja sen vastavoimat
- Hegeliläis-Marxilaisen perinteen haaste valtavirtaiselle talousopille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannu Laurila, Opettaja
Hannu.Laurila[ät]uta.fi
Petri Räsänen, Opettaja
E.Petri.Rasanen[ät]uta.fi

Opetus

27.10.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Luennot
Pe 27.10.2017 klo 12-16, Pinni sh. A3064, 1. kokoontuminen, jolloin sovitaan myös jatko-ohjelmasta
Seminaari 16 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja seminaarityöskentelyyn sekä lopputyö.

Lisätiedot

Opintojakso koostuu temaattisista alustusluennoista ja niiden innoittamasta seminaarityöskentelystä. Opiskelijat tuottavat yksin tai pienryhmissä valitsemaansa teemaan liittyvän esitelmän, joka käsitellään ja kommentoidaan seminaarissa. Esitelmä viimeistellään kommenttien pohjalta lopputyöksi, jota tarjotaan julkaistavaksi Alusta!-verkkolehdessä. Filosofian opinnoissa opintojakso korvaa joko opintojakson FILA9 Yhteiskuntafilosofia tai FILS1E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia.