x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM7 [KOPIO]Käsityö - Käsityö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ajanmukaisia ja monimuotoisia käsityön opetuskokonaisuuksia perusopetuksen 1-6 luokille,
- tuntee ja osaa toteuttaa erilaisia käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja,
- hallitsee käsityön perustyövälineiden ja koneiden turvallisen käytön,
- tunnistaa yleisimpiä käsityössä käytettäviä materiaaleja,
- ymmärtää tärkeimmät käsityön työturvallisuussäädökset,
- kykenee soveltamaan käytäntöön laite- ja sähkörakentelun oppiainesta perusopetuksen 1-6 luokilla

Opettajat

Opetus

2.9.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Pienryhmäopetus 44 tuntia
Itsenäinen työskentely 83 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi).Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html