x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten ja seksuaalisen tasa-arvon historiaa ja muutossuuntia. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Yleiskuvaus

Sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin lähitapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia.  Pohditaan myös uutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädöntöä. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku kurssille elo-syyskuussa e-lomakkeella, joka löytyy Hilma-verkoston nettisivuilta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/

Opettajat

Nina Järviö, Hanna Etholén, Anna Heinonen ja Aiska Hiltunen, Helsingin yliopisto, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

18.9.2017 – 24.11.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi järjestetään 18.9.- 24.11.2017 välisenä aikana. Lähitapaaminen järjestetään Helsingissä 5.-6.10 (klo 9–16 kumpanakin päivänä, 5.10 myös vapaaehtoista iltaohjelmaa).