x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT07.3 Näkökulmia tyttötutkimukseen (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nuorten monenlaisuutta, eroja ja eriarvoistumista tutkimuksen, hallinnan sekä ammattikäytäntöjen näkökulmista. Opiskelija on perehtynyt nuorten kanssa tehtävän kohdennetun/erityisnuorisotyön taustaan, muotoihin ja tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Sisältö: Monitieteisellä luentokurssilla tarkastellaan tyttötutkimusta eri näkökulmista. Kurssilla käsitellään tyttötutkimuksen lähtökohtia, historiaa ja metodologioita sekä tyttötutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja teemoja, kuten tyttöyksien rakentumista eri konteksteissa.

Luennot: 

Karoliina Ojanen: Johdanto

Sanna Aaltonen: Tyttötutkimuksen etiikasta, metodeista ja metodologiasta

Kaisa Vehkalahti: Tytöt historiantutkimuksessa

Veronika Honkasalo: Tyttöys monikulttuurisessa Suomessa

Elina Paju: Pikkutytöt ja tavarat

Jukka Lehtonen: Tytöt, ei-heteroseksuaalisuus ja heteronormatiivisuus koulutuksessa

Päivi Berg: Sukupuoli ja (koulu)liikunta

Päivi Lappalainen: Tytöt kirjallisuudessa

Karoliina Ojanen: Ihahaa! Tyttökulttuuria ratsastustalleilla

Suoritustapa: Itsenäistä työskentelyä. Opiskelijat kuuntelevat luentotallenteet Moodlessa ja keskustelevat niiden sekä ilmoitetun oheiskirjallisuuden pohjalta pienryhmissä verkossa. Lisäksi opiskelija kirjoittaa kurssin aikana oppimateriaalien pohjalta esseen sekä vertaisarvioi kanssaopiskelijan esseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan e-lomakkeella 9.10. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Kurssille otetaan 25 opiskelijaa (viisi jokaisesta YUNETin jäsenyliopistosta). Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille voidaan hyväksyä, etusijalla ovat YUNET-verkoston jäsenyksiköiden opiskelijat. Lisäksi valintaperusteina voidaan tarkastella aikaisempia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintoja sekä opiskelijan tavoitteita kurssin osalta.

Opettajat

Karoliina Ojanen, Vastaava opettaja
Miia Lähde, Yhteyshenkilö
Miia.Lahde[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2017 – 15.12.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi korvaa opintojakson SOS07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa suoritusvaihtoehto 3. "Nuorten alakulttuurit" kirjatentin.  

Kurssin järjestää Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET (http://www.uta.fi/yunet/)

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä YUNET-yhdyshenkilöön Miia Lähteeseen (miia.lahde[at]uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.