x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on tietoinen nuorisotutkimuksen kentällä tehtävästä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja ja tutkimuksellisia ratkaisuja. Hän tuntee keskeisiä nuorisotutkimuksen keskusteluja ja käsitteitä sekä osaa hahmottaa nuorisotutkimuksen tuottaman tiedon merkitystä ja käyttöä yhteiskunnassa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan nuoruutta siirtymien leimaamana ikävaiheena, ja näihin siirtymiin kohdistuvaa yhteiskunnallista ja yhteisöllistä ohjausta ja kontrollia. Nuoruuden aikana tapahtuu fysiologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia siirtymiä; näin ollen nuorten voidaan ajatella elävän jossain määrin epävakaata elämänvaihetta. Oikeastaan kaikissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa nuorten katsotaan olevan, tavalla tai toisella, erityisen ohjauksen, kasvatuksen ja suojelun, sekä myös kontrollin tai suojelun tarpeessa. 

Kurssilla käydään läpi nuoruuden siirtymävaiheeseen liittyviä keskeisiä tutkimuskäsitteitä sekä esitellään nuorten siirtymien säätelyyn liittyviä konkreettisia esimerkkejä niin tämän päivän Suomesta (ja laajemmin EUn alueelta) kuin muutamista globaalin etelänkin kulttuureista. Kurssilla tuodaan esiin nuorten omia kokemuksia ja näkemyksiä kohtaamastaan yhteiskunnallisesta ja yhteisöllisestä säätelystä tuoreiden empiiristen tutkimusten valossa. Samalla tehdään tulkintoja nuorten siirtymien säätelyn tilanteesta, haasteista ja mielekkyydestä myöhäismodernissa globaalissa maailmassa. 

Suoritustapa: Itsenäistä työskentelyä verkossa; kirjalliset tehtävät luentotallenteiden ja oheiskirjallisuuden pohjalta. Lopputehtävänä essee kurssin teemaan liittyvästä aiheesta. Luentotallenteet ovat kuunneltavissa kurssin Moodle-alueella.

Kurssin aikataulu 

Orientoiva tehtävä (20.-25.9.2017) 

Osio 1: Siirtymien säätelyn käsitteistöä ja lähestymistapoja (25.9.-8.10.2017) 

1. Päivi Honkatukia & Jaana Lähteenmaa: Johdanto, Moraaliset paniikit 

2. Päivi Honkatukia & Jaana Lähteenmaa: Esimerkkejä nuorten siirtymien säätelystä Suomessa 

3. Antti Häkkinen: Elämä, elämänkulkuanalyysi ja historia 

Osio 2: Eurooppalainen esimerkki: nuorisotakuu (9.10.-22.10.2017) 

1. Jaana Lähteenmaa & Magdalena Rek-Wozniak & Pekka Sulkunen: Nuorisotakuu politiikkana ja nuorten kokemuksena 

2. Mirja Määttä: Ohjaamot nuorisotakuun toimeenpanona - kehittämisinto ja odotusten ristituli 

3. Eriikka Oinonen: Vaatimukset, lupaukset ja yliopisto-opiskelijoiden odotukset 

Osio 3: Välähdyksiä nuorten siirtymien säätelyyn Euroopan ulkopuolella (23.10.-29.10.2017) 

Sofia Laine: Nuorten yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen ohjaus ja kontrolli globaalissa etelässä: esimerkkejä Pohjois-Afrikasta ja Vietnamista 

Susanne Dahlgren & Senni Jyrkiäinen: Yhteiskuntatakuun ulkopuolella: arabimaiden youth in waiting -sukupolvi 

Esseen palautus 19.11.2017 mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomioithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen (/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi. Hae opinto-oikeutta:

Opettajat

Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
Paivi.Honkatukia[ät]uta.fi
Miia Lähde, Opettaja
Miia.Lahde[ät]uta.fi

Opetus

20.9.2017 – 19.11.2017

Lisätiedot

Verkkokurssi koostuu Moodlessa olevien luentotallenteiden kuuntelusta ja ilmoitettuun oheiskirjallisuuteen tutustumisesta sekä niiden pohjalta tehtävistä kirjallisista tehtävistä.