x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP3 Tietokantojen perusteet - Näyttökoe, kevät 2017 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
* tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
* osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
* osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
* osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu näyttökokeeseen viimeistään 31.5. E-lomakkeella.

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
Kati.Iltanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

13.6.2016 – 13.6.2016
Kirjatentti
Ti 13.6.2017 klo 16-19, Pinni ML B1084