x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjoitusprosessin vaiheet ja pystyy kehittämään itseään kirjoittajana. Hän osaa analysoida tekstilajien ja viestintätilanteiden ominaispiirteitä ja tuottaa tilanteeseen sopivaa tekstiä. Hän osaa myös muokata ja huoltaa sekä omia että muiden laatimia suomenkielisiä tekstejä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään eri tekstilajien konventioihin ja tyyliin sekä harjoitellaan tekstien kirjoittamista ja muokkaamista. Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien tekemistä kokonaisvaltaisena prosessina: kurssilla opiskellaan kirjoitusprosessin vaiheita, itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Tekstien laatimisen tueksi tutustutaan tekstintutkimuksen osa-alueisiin opintojakson aikana luettavan kirjallisuuden avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

12.1.2018 – 16.3.2018
Pienryhmäopetus
Pe 12.1.2018 - 16.3.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, B4086

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja portfolio.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.