x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU07 Käännösten suomi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Käännöstiede (suomi)
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännöskielen ja käännössuomen ominaispiirteitä. Hän tunnistaa kielelliseen variaatioon liittyviä piirteitä ja tuntee variaatioon liittyviä taustatekijöitä. Hän pystyy erittelemään murteiden ja puhutun kielen aineksia sekä monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä puhutuissa ja kirjoitetuissa teksteissä. Hän osaa soveltaa käännössuomeen ja variaatioon liittyviä tietoja analysoidessaan suomennoksia.

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään käännössuomen tutkimukseen historiallisesta, sanastollisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta, uudelleensuomennoksia sekä suomentajia kielen kehittäjinä ja tiedon välittäjinä. Erityishuomiota saa nykyinen kasvava kirjoitetun ja puhutun kielen variaatio sekä monikielisyys ja sen merkitys suomentajan työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2017 – 30.11.2017
Luento-opetus
To 7.9.2017 klo 14-16, Pinni B 3109, Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena. Kontaktiopetuksen ajankohdista kerrotaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti. Ota yhteyttä opettajaan saadaksesi ohjeet sitä varten.