x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.3 SOSM6.2 Teeman "Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus" johdantokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tapoja teoretisoida ja tutkia välitöntä sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskelija ymmärtää kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkityksen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Hänellä on monipuolisia valmiuksia arvioida ja tulkita vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuutta. Hän ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yhteistoimintaa rakentavana ja ylläpitävänä instituutiona ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita kielen sosiaalista luonnetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
hanna.rautajoki[ät]tuni.fi

Opetus

23.10.2017 – 11.12.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 23.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 10-12, Aloitus Päätalo A4, jatkossa PinniA Paavo Koli -sali, HUOM! Aloitustila on muuttunut
Pienryhmäopetus 8 tuntia + 2 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistumisen aktiivisuus ja tuotettujen dokumenttien laatu.

Lisätiedot

Ensisijaisesti syventävän vaiheen opiskelijoille sisällytettäväksi teemaopintoihin.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat: kurssi korvaa opinto-oppaan kohdan STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus, 5 op.