x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään elämänkaaren eri vaiheissa tapahtuvat hyvinvoinnin tuottamisen eri tasot, sekä formaalin että informaalin tason, ja niillä vaikuttavat erilaiset toimijaryhmät. Valtiollisten ja kunnallisten palvelujen lisäksi hoivaa ja tukea tarjoavat esimerkiksi omaiset, lähiyhteisöt ja vertaisryhmät. Opiskelija tunnistaa markkinoilla palveluntuottajan lisäksi myös asiakkaan näkökulman ja intressit.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään ajankohtaista syntyvyysproblematiikkaa kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Lisäksi käsitellään erilaisia (lasten ja vanhusten-) hoivan järjestämisen tapoja sekä perhesukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Kurssilla on useita eri luennoitsijoita. Kurssi suoritetaan esseellä. Ei ennakkoilmoittautumista

OHJELMA:

26.1. Ritva Nätkin: Kurssin keskeiset käsitteet + suoritusohjeet

2.2. Ritva Nätkin: Syntyvyyshuolesta hoivaan

9.2. Hannele Forsberg: Perheen tulevaisuusvisiot

16.2. Liina Sointu: Hoiva- ja hoitovastuut perheiden arjessa

23.2. Anneli Anttonen: Hoiva ja SoTe

 ---

9.3. Mikko Perkiö: Globaali syntyvyys (+ esseeohjeistusta)

16.3. Ritva Nätkin: Perhesukupolvien vuorovaikutus

23.3. Anna Rotkirch (Väestöliitto): Suomen syntyvyys Pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi

Opetus

26.1.2018 – 23.3.2018
Luento-opetus
Pe 26.1.2018 - 23.3.2018 viikoittain klo 9-12, Linna K108

Arviointi

Numerolla 1-5.