x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) - LaTeX-opinnot
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattisen tiedon kirjallisen esittämisen perusteet. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyylillä ja osaa kirjoittaa matemaattista tekstiä yleisten kieliopin sääntöjen mukaisesti. Hän tuntee matemaattisen kirjallisuuden keskeisimmät lajit ja osaa itsenäisesti etsiä opinnäytteissä tarvittavaa kirjallisuutta. Opiskelija tuntee alansa lähdeviittaustavat ja osaa soveltaa niitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Matematiikan opiskelija kykenee omaehtoisesti jäsentämään kirjoitukseensa matemaattisen esityksen rakenteet (erityisesti sen perusrakenteen määritelmä-lause-todistus). Hänellä on opinnäytteissä tarvittavat matemaattisen tekstinkäsittelyn taidot. Opiskelijalla on yleiset tekniset ja käytännölliset valmiudet syventävien opintojen opinnäytteen kirjoittamiseen matematiikasta, ja hän tietää Tampereen yliopiston matematiikan tutkimusryhmät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen/ryhmävalinta tehdään kandidaattiseminaarissa tai suoraan opettajalle (muut, jotka suorittavat vain LaTeX-osan).

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]tuni.fi
Jarmo Niemelä, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

19.9.2017 – 4.10.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ti 19.9.2017 - 3.10.2017 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Ryhmä 2
Ke 20.9.2017 - 4.10.2017 viikoittain klo 16-18, Pini B ML40

Lisätiedot

Huom. LaTeX-opetus on osa kandidaattiseminaaria, ks. opetusaikataulu. Myös pelkkään LaTeX-opetukseen voi osallistua, mikäli tilaa on.