x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / AHOT (näyttökoe) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Ks. osaamistavoitteet kielikeskuksen opinto-oppaasta oman tutkintosi viestintä- ja kieliopinnoista.

Yleiskuvaus

AHOT-menettely toteutetaan näyttökokeena, johon haetaan alla olevien ohjeiden mukaan. AHOT-menettely koskee kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / Liike-elämän ruotsia I (4 op). Voit osallistua AHOT-menettelyyn, jos sinulla on tutkintoon vaadittava ruotsin kielen viestintä- ja kielitaito, jonka olet hankkinut esimerkiksi toimiessasi ruotsin kielellä omalla alallasi.

Näyttökokeessa sinun täytyy osoittaa, että hallitset kurssin osaamistavoitteet. Näyttökokeen taitotaso on B1–B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältöön Kielikeskuksen opinto-oppaassa sekä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon.

Näyttökokeessa testataan sekä kirjallista että suullista taitoa, ja vain toisen taidon osoittaminen ei ole mahdollista, sillä molemmat taidot täytyy osoittaa hyväksytysti samalla kertaa. AHOT-menettelyyn voi osallistua vain kerran ja siihen haetaan seuraavasti:

Kirjoita hakemusteksti alla olevien ohjeiden mukaisesti ja liitä tekstiin mahdolliset opiskelu- ja työtodistukset, jotka osoittavat viestintä- ja kielitaidon karttumisen. Lähetä teksti liitteineen sähköpostitse tiedekuntasi ruotsin kielen vastuuopettajalle (ks. lista alla) viimeistään 10.11.2017. Tämän jälkeen lähetettyjä tekstejä ei hyväksytä mukaan AHOT-menettelyyn. Vastuuopettaja lähettää sinulle tiedon hakemustekstisi hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään 20.11.2017.

Kerro tiedekuntasi ruotsin kielen vastuuopettajalle ruotsiksi, missä yhteyksissä olet hankkinut ne oman alasi tiedot ja taidot, joita kuvataan kurssin osaamistavoitteissa. Tekstin pituus on 100-150 sanaa. Otsikoi teksti.

Jos hakemustekstisi hyväksytään, etenet kirjalliseen näyttökokeeseen, joka järjestetään marras-joulukuun vaihteessa 2017. Kirjallisessa näyttökokeessa tuotat ruotsiksi tekstejä, jotka käsittelevät opintojasi, työelämää sekä omaa alaasi. Tehtävänannot ovat suomeksi. Kokeessa saa käyttää sähköisiä apuvälineitä kuten sanakirjoja. Tekstit kirjoitetaan tietokoneella. Vastuuopettaja lähettää tiedot kokeen tarkasta ajasta ja paikasta hakemustekstin hyväksymisen yhteydessä. Saat tiedon kirjallisen näyttökokeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään 15.12.2017.

Jos kirjallinen näyttökoe hyväksytään, jatkat suulliseen näyttökokeeseen, joka järjestetään 9.-10.1.2018. Suullinen näyttökoe on 3-4 henkilön välillä käytävä 15-20 minuutin asiantuntijakeskustelu, jossa kolmesta ennalta annetusta keskusteluaiheesta arvotaan yksi kokeen keskusteluaiheeksi. Vastuuopettaja lähettää keskusteluaiheet sekä ohjeet ilmoittautumiseen kirjallisen näyttökokeen hyväksymisen yhteydessä. Saat tiedon suullisen näyttökokeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tammikuun 2018 aikana.

 

Opettajat

Annika Alakastari, Vastaava opettaja
Annika.Alakastari[ät]uta.fi
Kaisa Alanen, Vastaava opettaja
Karita Katto, Vastaava opettaja
Karita.Katto[ät]uta.fi
Riitta Marikainen, Vastaava opettaja
Riitta.Marikainen[ät]uta.fi
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
Tiina.Mannikko[ät]uta.fi
Karoliina Pöyri, Vastaava opettaja
Tarja Valkama, Vastaava opettaja
Tarja.Valkama[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti 3 tuntia
Ryhmätyöskentely 2 tuntia