x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti työelämän vuorovaikutukseen ja ryhmäilmiöihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Opiskelija on herkistynyt havainnoimaan työelämän vuorovaikutussuhteita ja saanut analyysivälineitä niiden ymmärtämiseen. Hän osaa soveltaa oppimaansa työelämän tilanteiden jäsentämiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla esitellään meneillään olevaa työelämän vuorovaikutukseen kohdistuvaa tutkimusta, joka kiinnittyy erityisesti työelämän eri tilanteita ohjaaviin vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksiin. Lisäksi tarkastellaan tapoja, joilla tätä tietoa voidaan soveltaa työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.  Jakso harjaannuttaa ymmärtämään tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä työelämän ilmiöiden jäsentämisessä sekä soveltamaan opittua käytäntöön. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. työelämän toimijoiden väliset suhteet ja niiden rakentaminen, tunteet työelämässä, valta ja auktoriteetti, moniammatillinen työskentely, työhyvinvointi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 35 osallistujaa. Jos kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan, etusijalla ovat työmaisteri-ohjelman opiskelijat sekä kandityötään tekevät tai maisterivaiheessa olevat yhteiskuntatutkimuksen opiskelijat.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan korkeintaan 5 avoimen opiskelijaa. Ilmoittautuminen suoraan kurssin opettajalle sähköpostiin

Opettajat

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi

Opetus

15.9.2017 – 17.11.2017
Seminaari 20 tuntia
Pe 15.9.2017 - 17.11.2017 viikoittain klo 10-12, Linna 5026-5027

Arviointi

Numerolla 1-5.