x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä koostaa tietoa oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

Luentorunko, luennot aika klo 16-18

to 7.9. Aloitus: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta – Marko Salonen (päätalo luentosali A1)

ti 12.9. Kohti holistista yhteiskuntatiedettä – Risto Heiskala (päätalo luentosali A1)

to 14.9. Ylirajaiset sosiaaliset suhteet – Laura Huttunen (päätalo luentosali A1)

ti 26.9. Yksityisen ja julkisen muuttuvat suhteet – Katja Repo (Väinö Linna-sali)

to 28.9. Nuoruus ja nuoret yhteiskunnallisena kysymyksenä – Päivi Honkatukia (päätalo luentosali A1)

ti 10.10. Yhteiskunnalliset jaot – Harri Melin (Väinö Linna-sali)

to 12.10 Etnisyys ja rotu – Laura Huttunen (Väinö Linna-sali)

ti 24.10. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus – Liisa Häikiö (Väinö Linna-sali)

ti 31.10. Raha, hyvinvointi ja riskiteknologiat – Turo-Kimmo Lehtonen (Väinö Linna-sali)

ti 7.11. Sosiaalinen ihminen ja vuorovaikutus – Marko Salonen (Väinö Linna-sali)

to 9.11. Identiteetti ja toiminta – Marko Salonen (Väinö Linna-sali)

ti 21.11. Ikä, sukupuoli ja ikääntyvä yhteiskunta – Hanna Ojala (Väinö Linna-sali)

to 23.11. Sukupuolen ja tasa-arvon politiikkaa Suomessa – Johanna Kantola (Väinö Linna-sali)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Hanna-Leena Ristimäki, Tuutori

Opetus

7.9.2017 – 12.12.2017
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot ti ja to klo 16-18, ks. tarkempi aikataulu ja paikat yleiskuvauksesta
Ryhmätyöskentely 35 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 45 tuntia + 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Sähköisessä muodossa olevia artikkeleita.

Lisätiedot

Kurssi on luentokurssi, joka rakentuu joka toinen viikko pidettäville kahden luennon ryppäille. Luentoja syvennetään niihin liittyvillä lukuartikkeleilla. Kurssilla työskennellään kurssinaikaisissa pienryhmissä Moodle-ympäristössä, jossa luennoista ja artikkeleista käydään keskustelua ja niistä tehdään oppimispäiväkirjamerkintöjä. Kurssi on mahdollista suorittaa lähiopiskeluna, verkko-opiskeluna sekä näiden yhdistelminä.