x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurisosiologian keskeiset teoreettiset lähtökohdat, osaa tarkastella teoreettisten ja empiiristen tarkastelutapojen yhdenmukaisuuksia ja eroja ja jäsentää niiden avulla tuotettavan tiedon luonnetta.

Yleiskuvaus

Luentosarja johdattaa opiskelijat kulttuurisosiologian ajankohtaisiin kysymyksenasetteluihin ja teemoihin, painottaen erityisesti tapoja ja mekanismeja, joiden kautta kulttuuri ilmentää, tuottaa ja uusintaa sosiaalista eriarvoisuutta. Temaattisesti jaotellut luennot esittelevät tutkimusalan keskeisiä teorioita ja keskusteluita, käyttäen runsaasti myös konkreettisia esimerkkejä empiirisistä tutkimuksista, joiden tekemisessä luennoitsijat ovat itse olleet viime vuosina mukana. Kurssilla käsitellään muun muassa Pierre Bourdieun käsityksiä mausta ja kulttuurista, Bourdieun kriitikoita ja seuraajia, kulttuurisen stratifikaation ulottuvuuksia ja muutosta, kaikkiruokaisuutta ja kosmopolitanismia, ruokaa ja syömistä erottautumisen areenana, kulttuuriosallistumista ja -osallistumattomuutta sekä kulttuurijournalismin muutosta. Kurssi sopii kaikille aine- ja maisteriopintojen vaiheessa oleville, aihepiiristä kiinnostuneille opiskelijoille. Aivan erityisesti se on suunnattu niille sosiologian opiskelijoille, jotka ovat syksyllä 2018 aloittamassa graduseminaarissa ja harkitsevat gradun tekemistä kulttuurisosiologiaan liittyvistä aiheista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Semi Purhonen, Vastaava opettaja
Semi.Purhonen[ät]uta.fi
Riie Heikkilä, Opettaja
Riie.Heikkila[ät]uta.fi
Taru Lindblom, Opettaja
Taru.Lindblom[ät]uta.fi

Opetus

16.1.2018 – 6.3.2018
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 16.1.2018 - 6.3.2018 viikoittain klo 14-16, Linna 5026-5027

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suoritustapa:

Luentosarja suoritetaan olemalla läsnä luennoilla, suorittamalla luennoilla annettavat kotitehtävät sekä kirjoittamalla luentoihin ja erikseen ilmoitettuun oheiskirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (ohjepituus 12–15 liuskaa, fontti Times New Roman 12, riviväli 1,5). Oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään 13.3.2018 Moodleen. Myöhästyneitä oppimispäiväkirjoja ei oteta vastaan.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuudesta ilmoitetaan luennoilla ja se jaetaan Moodlen kautta.

Lisätiedot

Alustava ohjelma

16.1.2018 (1. luento) – Johdanto: kulttuurisosiologia ja kulttuurinen stratifikaatio (SP)

23.1.2018 (2. luento) – Kulttuuristen hierarkioiden ja luokitusten muutoksen tutkimus (SP)

30.1.2018 (3. luento) – Kulttuurinen kaikkiruokaisuus ja kosmopolitanismi (TL)

6.2.2018 (4. luento) –  Kulttuuriosallistuminen ja -osallistumattomuus (RH)

13.2.2018 (5. luento) – Ruoka ja syöminen erontekona (TL)

20.2.2018 – Ei luentoa

27.2.2018 (6. luento) – Kulttuurijournalismin muutos (RH)

6.3.2018 (7. luento) – Yhteenveto ja loppukeskustelu (SP, RH, TL)

(13.3.2018 – Luentopäiväkirjojen palautus)