x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT09.6 Työ, perhe ja feministinen äitiys 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen aihepiireihin ja niiden teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Opiskelija tuntee hyvin yhden tai useamman aihepiirin tutkimuksen erityisalan.

Yleiskuvaus

Kurssilla on kaksi tavoitetta:

1) Tutustua tieteelliseen ja myös julkisuudessa käytävään keskusteluun kahdesta teemasta: yhtäältä nykyisestä ja tulevasta työelämästä ja sen asettamista vaatimuksista työntekijöille ja toisaalta työn ja perheen yhteensovittamisesta ja hyvästä vanhemmuudesta.

2) Tutustua laadulliseen tutkimusprosessiin suunnittelusta tuloksista kirjoittamiseen asti. Opiskelija oppii hahmottamaan, miten sukupuoli ja muut erot kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat työssä ja äitiydessä. Hän saa eväitä arvioida kriittisesti työn ja talouden kehityskulkuja sukupuolen sekä vanhemmuuden näkökulmasta. Lisäksi opiskelija oppii tekemään laadullista tutkimusta ohjatusti ja saa hyvät valmiudet itsenäisen haastattelututkimuksen tekemiseen.

Kurssi sisältää lukemistoa, joka käsittelee tämän päivän työelämää ja vanhemmuutta, jotka molemmat ovat projektimaisia ja intensiivisiä aktiviteetteja. Lukemistojen ja keskustelujen avulla pohditaan, millaisia näkemyksiä työhön ja äitiyteen on löydettävissä ja miten feministisyys suhteutuu niihin. Keskeinen osa kurssin suoritusta on tutkimusharjoitus: laadimme yhdessä tutkimuskysymykset ja haastattelurungon ja etsimme sopivia haastateltavia. Jokainen opiskelija tekee yhden haastattelun. Analysoimme haastatteluita yhdessä ja kirjoitamme niistä yhdessä pienen tekstin. Yksilöllisenä lopputyönä on lyhyt reflektoiva oppimispäiväkirja. Lopputyö on ei ole ajallisesti vaativa, mutta kurssi edellyttää aktiivista läsnäoloa ja työskentelyä myös kokoontumiskertojen välillä. Kurssi jatkuu koko kevätlukukauden mutta kokoontumisia ei ole viikoittain – tarkista päivämäärät alta!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, kurssivalinnassa otetaan huomioon 1)sukupuolentutkimuksen ja 2)yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintojen määrä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Hanna-Mari Ikonen, Vastaava opettaja
Hanna-Mari.Ikonen[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2018 – 25.4.2018
Seminaari
Ke 10.1.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 4026, ei opetusta: 14.2.-7.3.2018, 28.3.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suunnattu 2. - 3. vuoden opiskelijoille. Edeltävinä opintoina edellytetään jaksot YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto ja YKYYHT1 Tiedonhankinnan perusteet, tai vastaavat tiedot.